szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Młodzieżowe Biura Pracy
Punkty Pośrednictwa Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Hufce Pracy
Środowiskowe Hufce Pracy
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
Współpraca z zagranicą
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Administracja
Współpraca międzynarodowa

W ramach swoich zadań Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizuje wspólnie z zagranicznymi partnerami projekty skierowane do młodzieży. Umożliwiają one nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Są doskonałą okazją do poznania innych krajów i kultur, a także do propagowania wiedzy o własnym kraju. Ponadto motywują do nauki i pracy nad sobą oraz przyczyniają się do poszerzania horyzontów młodych ludzi.

W ramach projektów współpracy międzynarodowej realizowane są następujące działania:

1. Organizowanie staży zawodowych dla młodzieży uczącej się (program „Leonardo da Vinci”) – mające na celu wspieranie mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów.
2. Organizowanie wymian młodzieży będące wspólnym przedsięwzięciem co najmniej dwóch grup młodzieży z krajów europejskich, pozwalające zdobyć ciekawe doświadczenia związane z pracą w grupie, w międzynarodowym środowisku oraz poznawaniem innych kultur.
3. Organizowanie pracy w zagranicznych instytucjach dla młodzieży, w charakterze wolontariuszy („Wolontariat Europejski’) - wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy MWK OHP może zorganizować podjęcie pracy społecznej we wszystkich Krajach Programu i Sąsiedzkich Krajach Partnerskich.

Aktualne projekty dotyczące współpracy międzynarodowej MWK OHP znajdują się pod linkiem: http://mazowiecka.ohp.pl/?id=2407&id_menu_r=47


2016-03-14
autor: Elzbieta Bryl-Stebnicka

  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2018-03-21 10:31:15, zmiany wykonał(a): Oskar  Grzegorczyk