szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Młodzieżowe Biura Pracy
Punkty Pośrednictwa Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Hufce Pracy
Środowiskowe Hufce Pracy
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
Współpraca z zagranicą
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Administracja
MBP

Młodzieżowe Biura Pracy zajmują się pośrednictwem pracy oraz krótkoterminowym zatrudnieniem młodzieży uczącej się, absolwentów szkół, studentów oraz innych osób pozostających bez pracy. Szczegółowe zadania MBP to:

- Poszukiwanie ofert pracy,

- Rejestracja uzyskanych ofert,

- Prowadzenie „banku informacji” o pracodawcach,

- Prowadzenie ewidencji osób poszukujących pracy stałej i krótkoterminowej,

- Selekcja ofert pracy i wykazu poszukujących pracy w celu uzyskania odpowiedniego zatrudnienia dla starających się o pracę oraz w znalezieniu odpowiednich pracowników dla pracodawców,

- Rozpoznawanie oczekiwań klienta w zakresie poszukiwanej pracy,

- Udzielanie pomocy w doborze odpowiednie oferty,

- Kierowanie do pracy,

- Udzielanie pomocy pracodawcy w doborze pracownika odpowiadającego ofercie pracy,

- Organizowanie giełdy pracy,

- Organizowanie targów pracy,

- Współpraca z organizacjami o podobnym profilu działalności, szczególnie pośrednikami pracy z Urzędów Pracy,

- Opracowywanie informacji i sporządzanie sprawozdawczości z zakresu swej działalności.

Adresy MBP MWK OHP na terenie woj. mazowieckiego:

Młodzieżowe Biuro Pracy w Warszawie 

ul. Rabsztyńska 8, 01-140 Warszawa
tel./fax: (22) 631-11-74
e-mail: mbp.warszawa@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Biuro Pracy w Radomiu  

ul. Kraszewskiego 1/7, 26-610 Radom
tel./fax: (48) 362-25-01
e-mail: mbp.radom@mazowiecka.ohp.pl 

 Młodzieżowe Biuro Pracy w Ciechanowie 
ul. 17 Stycznia 49, 06-400 Ciechanów
tel./fax: (23) 672-40-18
e-mail: mbp.ciechanow@mazowiecka.ohp.pl 

Młodzieżowe Biuro Pracy w Ostrołęce
ul. Zawadzkiego 1a, 07-410 Ostrołęka
tel./fax: (29) 769-15-61
e-mail: mbp.ostroleka@mazowiecka.ohp.pl 

Młodzieżowe Biuro Pracy w Płocku
ul. Padlewskiego 5, 09-402 Płock
tel./fax: (24) 264-05-42
e-mail: mbp.plock@mazowiecka.ohp.pl 

Młodzieżowe Biuro Pracy w Siedlcach 

ul. 3-go Maja 28, 08-110 Siedlce
tel./fax: (25) 632-86-07
e-mail: mbp.siedlce@mazowiecka.ohp.pl  


  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2018-03-21 10:31:15, zmiany wykonał(a): Oskar  Grzegorczyk