szukaj
www.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Hufce Pracy
Młodzieżowe Biura Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Ośrodki Szkolenia Zawodowego
Punkty Pośrednictwa Pracy
Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży
Środowiskowy Hufiec Pracy
Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
EURES
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Redakcja Biuletynu
Administracja
Młodzieżowe Biura Pracy

Młodzieżowe Biura Pracy zajmują się pośrednictwem pracy oraz krótkoterminowym zatrudnieniem młodzieży uczącej się, absolwentów szkół, studentów oraz innych osób pozostających bez pracy. Szczegółowe zadania MBP to:
 • poszukiwanie ofert pracy,
 • rejestracja uzyskanych ofert,
 • prowadzenie „banku informacji” o pracodawcach,
 • prowadzenie ewidencji osób poszukujących pracy stałej i krótkoterminowej,
 • selekcja ofert pracy i wykazu poszukujących pracy w celu uzyskania odpowiedniego zatrudnienia dla starających się o pracę oraz w znalezieniu odpowiednich pracowników dla pracodawców,
 • rozpoznawanie oczekiwań klienta w zakresie poszukiwanej pracy,
 • udzielanie pomocy w doborze odpowiednie oferty,
 • kierowanie do pracy,
 • udzielanie pomocy pracodawcy w doborze pracownika odpowiadającego ofercie pracy,
 • organizowanie giełdy pracy,
 • organizowanie targów pracy,
 • współpraca z organizacjami o podobnym profilu działalności, szczególnie pośrednikami pracy z Urzędów Pracy,
 • opracowywanie informacji i sporządzanie sprawozdawczości z zakresu swej działalności.
 
Adresy MBP MWK OHP na terenie woj. mazowieckiego:

Młodzieżowe Biuro Pracy w Ciechanowie

ul. 17 Stycznia 49, 06-400 Ciechanów
tel./fax: (23) 672-40-18
e-mail: mbp.ciechanow@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Biuro Pracy w Ostrołęce
ul. Zawadzkiego 1a, 07-410 Ostrołęka
tel./fax: (29) 769-15-61
e-mail: mbp.ostroleka@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Biuro Pracy w Płocku
ul. Padlewskiego 5, 09-402 Płock
tel./fax: (24) 264-05-42
e-mail: mbp.plock@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Biuro Pracy w Radomiu
ul. Kraszewskiego 1/7, 26-610 Radom
tel./fax: (48) 362-25-01
e-mail: mbp.radom@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Biuro Pracy w Siedlcach

ul. 3-go Maja 28, 08-110 Siedlce
tel./fax: (25) 632-86-07
e-mail: mbp.siedlce@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Biuro Pracy w Warszawie
ul. Rabsztyńska 8, 01-140 Warszawa
tel./fax: (22) 631-11-74
e-mail: mbp.warszawa@mazowiecka.ohp.pl

2018-05-09
autor: Marta Sadowska
opublikował: Oskar Grzegorczyk