szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Młodzieżowe Biura Pracy
Punkty Pośrednictwa Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Hufce Pracy
Środowiskowe Hufce Pracy
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
Współpraca z zagranicą
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Administracja
MCK

Młodzieżowe Centra Kariery to placówki otwarte, realizujące działalność w zakresie pośrednictwa zawodowego i dysponujące zasobami informacji zawodowej dla młodzieży oraz uczestników przebywających w jednostkach organizacyjnych OHP i absolwentów OHP.

Program Młodzieżowych Centrów Kariery składa się z następujących bloków tematycznych:

- informacja i poradnictwo zawodowe,

- przedsiębiorczość.

Młodzieżowe Centra Kariery dysponują szeroką bazą możliwości wzbogacania wiedzy i umiejętności młodzieży w zakresie planowania przyszłości zawodowej i poruszania się po rynku pracy. Grupą docelową jest młodzież w wieku 15-25 lat.

Program Młodzieżowych Centrów Kariery jest realizowany poprzez:

- prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziedziny poradnictwa zawodowego,

- udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia, zawodach oraz rynku pracy,

- przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz z klientem Indywidualnego Programu Działania,

- nauczenie technik autoprezentacji,

- przybliżenie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych,

- wykonywanie badań zainteresowań i uzdolnień zawodowych z wykorzystaniem metod i technik psychologicznych.

Adresy Młodzieżowych Centrów Kariery:

Młodzieżowe Centrum Kariery w Warszawie/Wola 

ul. Rabsztyńska 8, 01-140 Warszawa

tel. 22 251-01-19

e-mail: mck.warszawa@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Zwoleniu 

ul. Kościuszki 39, 26-700 Zwoleń

tel. 48 676-21-12

e-mail: mck.zwolen@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Bielsku

ul. Glinki 1, 09-230 Bielsk

tel/fax. 24 261-51-75

e-mail: mck.bielsk@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszyńcu 

ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

tel/fax. 29 772-12-99

e-mail: mck.myszyniec@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Przasnyszu 

ul. J. Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz

tel/fax. 29 752- 29-29

e-mail: mck.przasnysz@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Pionkach 

ul. Pl. Konstytucji 3-go Maja 3, 26-670 Pionki

tel/fax. 48 312-15-04

e-mail: mck.pionki@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Warce 

ul. Warszawska 45, 05-660 Warka

tel/fax. 48 661-67-59

e-mail: mck.warka@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Sochaczewie 

ul. 1-go Maja 16, 96-500 Sochaczew

tel/fax. 46 862-29-63

e-mail: mck.sochaczew@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Legionowie 

ul. J. Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

tel/fax. 732-23-80 

e-mail: mck.legionowo@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Iłży

ul. Garbarska 5, 27-100 Iłża

tel/fax. 48 615-22-13

e.mail: mck.ilza@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Białobrzegach 

ul. Żeromskiego 84,26-800 Białobrzegi

tel/fax. 48 360-19-16

e-mail: osz.bialobrzegi@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Warszawie/Mokotów 

ul. Puławska 234, 02-670 Warszawa

tel. 22 499-27-02

e-mail: fmbp.mokotow@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Warszawie/Praga Południe

ul. Kickiego 5, 04-373 Warszawa

tel. 22 468-00-75

e-mail: fmbp.praga@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Pułtusku 

ul. Świętojańska 16, 06-100 Pułtusk

tel/fax. 23 692-25-02

e-mail: kp.pultusk@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Ostrowii Mazowieckiej 

ul. 3 Maja 55, 07-300 Ostrów Mazowiecka

tel. 29 745-33-93, fax. 29 745-21-52

e-mail: kp.ostrow@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Karniewie 

ul. Pułtuska 3, 06-425 Karniewo

tel. 29 691-11-02, fax. 29 691-11-24

e-mail: kp.karniewo@mazowiecka.ohp.pl 

 


  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2018-03-21 10:31:15, zmiany wykonał(a): Oskar  Grzegorczyk