szukaj
www.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Hufce Pracy
Młodzieżowe Biura Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Ośrodki Szkolenia Zawodowego
Punkty Pośrednictwa Pracy
Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży
Środowiskowy Hufiec Pracy
Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
EURES
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Redakcja Biuletynu
Administracja
Młodzieżowe Centra Kariery

Młodzieżowe Centra Kariery to placówki otwarte, realizujące działalność w zakresie pośrednictwa zawodowego i dysponujące zasobami informacji zawodowej dla młodzieży oraz uczestników przebywających w jednostkach organizacyjnych OHP i absolwentów OHP.
 
Program Młodzieżowych Centrów Kariery składa się z następujących bloków tematycznych:
  • informacja i poradnictwo zawodowe,
  • przedsiębiorczość.
 
Młodzieżowe Centra Kariery dysponują szeroką bazą możliwości wzbogacania wiedzy i umiejętności młodzieży w zakresie planowania przyszłości zawodowej i poruszania się po rynku pracy. Grupą docelową jest młodzież w wieku 15-25 lat.

Program Młodzieżowych Centrów Kariery jest realizowany poprzez:
  • prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziedziny poradnictwa zawodowego,
  • udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia, zawodach oraz rynku pracy,
  • przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz z klientem Indywidualnego Programu Działania,
  • nauczenie technik autoprezentacji,
  • przybliżenie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych,
  • wykonywanie badań zainteresowań i uzdolnień zawodowych z wykorzystaniem metod i technik psychologicznych.
 
Adresy Młodzieżowych Centrów Kariery:

Młodzieżowe Centrum Kariery w Warszawie/Wola
ul. Rabsztyńska 8, 01-140 Warszawa
tel. 22 251-01-19
e-mail: mck.warszawa@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Zwoleniu
ul. 11 Listopada 10, 26-700 Zwoleń
tel. 48 676-21-12
e-mail: mck.zwolen@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Bielsku

ul. Glinki 1, 09-230 Bielsk
tel/fax. 24 261-51-75
e-mail: mck.bielsk@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszyńcu
ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec
tel/fax. 29 772-12-99
e-mail: mck.myszyniec@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Przasnyszu

ul. J. Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz
tel/fax. 29 752- 29-29
e-mail: mck.przasnysz@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Pionkach

ul. Pl. Konstytucji 3-go Maja 3, 26-670 Pionki
tel/fax. 48 312-15-04
e-mail: mck.pionki@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Warce
ul. Warszawska 45, 05-660 Warka
tel/fax. 48 661-67-59
e-mail: mck.warka@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Sochaczewie
ul. 1-go Maja 16, 96-500 Sochaczew
tel/fax. 46 862-29-63
e-mail: mck.sochaczew@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Legionowie
ul. J. Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo
tel/fax. 732-23-80
e-mail: mck.legionowo@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Iłży

ul. Garbarska 5, 27-100 Iłża
tel/fax. 48 615-22-13
e-mail: mck.ilza@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Białobrzegach
ul. Żeromskiego 84,26-800 Białobrzegi
tel/fax. 48 360-19-16
e-mail: osz.bialobrzegi@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Warszawie/Mokotów
ul. Puławska 234, 02-670 Warszawa
tel. 22 499-27-02
e-mail: mck.mokotow@mazowiecka.ohp.pl
 
Młodzieżowe Centrum Kariery w Warszawie/Praga Południe
ul. Kickiego 5, 04-373 Warszawa
tel. 22 468-00-75
e-mail: mck.praga@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Pułtusku
ul. Świętojańska 16, 06-100 Pułtusk
tel/fax. 23 692-25-02
e-mail: mck.pultusk@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 55, 07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. 29 745-33-93, fax. 29 745-21-52
e-mail: mck.ostrow@mazowiecka.ohp.pl
 
Młodzieżowe Centrum Kariery w Karniewie
ul. Pułtuska 3, 06-425 Karniewo
tel. 29 691-11-02, fax. 29 691-11-24
e-mail: mck.karniewo@mazowiecka.ohp.pl
 

2018-05-09
autor: Marta Sadowska
opublikował: Oskar Grzegorczyk