szukaj
www.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Hufce Pracy
Młodzieżowe Biura Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Ośrodki Szkolenia Zawodowego
Punkty Pośrednictwa Pracy
Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży
Środowiskowy Hufiec Pracy
Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
EURES
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Redakcja Biuletynu
Administracja
Ośrodki Szkolenia i Wychowania

Ośrodek Szkolenia i Wychowania jest jednostką organizacyjną Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP posiadającą bazę, zapewniającą uczestnikom całodobową opiekę wychowawczą. Jako jednostka regionalna służy przede wszystkim młodzieży z danego województwa. Głównym zadaniem Ośrodka Szkolenia i Wychowania jest:
  • zapewnienie warunków do nauki i zdobywania kwalifikacji zawodowych,
  • prowadzenie działalności wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej
  • prowadzenie pracy w zakresie informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego,
  • współdziałanie z instytucjami środowiska lokalnego oraz rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników w procesie wychowania, organizowania życia kulturalnego i sportowego,
  • organizowanie kształcenia w oparciu o własne warsztaty szkoleniowo-produkcyjne,
  • umożliwienie i zabezpieczenie całodobowej opieki wychowawczej.

Adresy Ośrodków Szkolenia i Wychowania:

7-2 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Jaciążku
Kierownik OSiW – Wojciech Gąsiewski
Z-ca kierownika OSiW, kierownik internatu –wakat
Kierownik warsztatów WSP – Jacek Ciborowski
Jaciążek 64A, 06-210 Płoniawy Bramura
tel./fax: (29) 717-86-02
tel.: (29) 717-85-21
e-mail: osiw.jaciazek@mazowiecka.ohp.pl

Kształcenie w zawodach: kucharz, krawiec, stolarz, ślusarz.

7-3 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Radomiu
Kierownik OSiW: Józef Jabłoński
z-ca Kierownika OSiW, Kierownik internatu: Paweł Ślaza
Kierownik warsztatów: Iwona Stawczyk
ul. J. I. Kraszewskiego 1/7, 26-600 Radom
tel.: (48) 363-95-32
e-mail: osiw.radom@mazowiecka.ohp.pl

Kształcenie w zawodach: fryzjer, kucharz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, ślusarz, cukiernik, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, elektromechanik pojazdów samochodowych, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik, blacharz samochodowy.

2018-05-09
autor: Marta Sadowska
opublikował: Oskar Grzegorczyk