szukaj
www.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Hufce Pracy
Młodzieżowe Biura Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Ośrodki Szkolenia Zawodowego
Punkty Pośrednictwa Pracy
Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży
Środowiskowy Hufiec Pracy
Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
EURES
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Redakcja Biuletynu
Administracja
Hufce Pracy

Hufce Pracy są podstawową, a jednocześnie najstarszą formą działalności Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP, które realizują zadania w zakresie kształcenia, zatrudnienia i wychowania młodzieży. Młodzież odbywa kształcenie w  szkołach podstawowych, gimnazjach dla dorosłych (do wygaśnięcia), szkołach branżowych I stopnia, szkołach zawodowych (do wygaśnięcia) w formie Rzemieślniczej Nauki Zawodu. Hufiec prowadzi m.in. rekrutację młodzieży, diagnozuje zainteresowania zawodowe uczestników, kieruje ich na praktyczną naukę zawodu. Młodzież przebywająca w hufcu objęta jest oddziaływaniem o charakterze opiekuńczo-wychowawczym. Obejmuje ono ścisłe współdziałanie kadry pedagogicznej hufca z pracodawcami, domem rodzinnym, szkołą.

 
7-2 Hufiec Pracy w Ostrołęce

Komendant: Ewa Brzuzy
ul. Zawadzkiego 1A, 07-410 Ostrołęka
tel.: (29) 769-16-08
e-mail: hp7-2@mazowiecka.ohp.pl

Formy kształcenia: ZSZ (do wygaszenia), Szkoła Branżowa I stopnia

Kształcenie w zawodzie: cukiernik, murarz-tynkarz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, piekarz, lakiernik, rolnik, fryzjer, krawiec.

7-3 Hufiec Pracy w Mławie

Komendant: Barbara Ropelewska
ul. Żwirki 16, 06-500 Mława
tel. (23) 612-10-21
e-mail: hp7-3@mazowiecka.ohp.pl

Formy kształcenia: ZSZ (do wygaszenia), Szkoła Branżowa I stopnia

Kształcenie w zawodzie: ślusarz, fryzjer, piekarz, lakiernik, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, elektryk, monter - elektronik, elektromechanik, murarz-tynkarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, krawiec, wędliniarz, tapicer.

7-4 Hufiec Pracy w Warszawie
Komendant: Bożena Dworakowska
ul. Konopacka 16, 03-428 Warszawa
tel.: (22) 618-07-33
e-mail: hp7-4@mazowiecka.ohp.pl

Formy kształcenia: Gimnazjum (do wygaszenia), Szkoła Podstawowa VII, VIII klasa, ZSZ (do wygaszenia), Szkoła Branżowa I stopnia, RNZ

Kształcenie w zawodach: sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, tapicer, fryzjer, piekarz, cukiernik, lakiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, dekarz, blacharz.

7-6 Hufiec Pracy w Warszawie
Komendant: Irena Dubiel-Iwańczak
ul. Rabsztyńska 8, 01-140 Warszawa
tel.: (22) 424-98-35
e-mail: hp7-6@mazowiecka.ohp.pl

Formy kształcenia: Gimnazjum (do wygaszenia), Szkoła Podstawowa VII, VIII klasa, ZSZ (do wygaszenia), Szkoła Branżowa I stopnia, RNZ

Kształcenie w zawodach: sprzedawca, kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, cukiernik, stolarz, piekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektromechanik pojazdów samochodowych, tapicer, obuwnik, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

7-7 Hufiec Pracy w Siedlcach

p.o. Komendanta: Magdalena Firus
ul. 3-go Maja 28, 08-110 Siedlce
tel.: (25) 632-36-78
e-mail: hp7-7@mazowiecka.ohp.pl

Formy kształcenia: Gimnazjum (do wygaszenia) Szkoła Podstawowa VII, VIII klasa, ZSZ (do wygaszenia), Szkoła Branżowa I stopnia.

Kształcenie w zawodach: ślusarz, sprzedawca, blacharz samochodowy, piekarz, stolarz, kucharz, cukiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, fryzjer.

7-8 Hufiec Pracy w Wyszkowie
Komendant: Jarosław Lesiak
ul. Białostocka 9, 07-200 Wyszków
tel.: (29) 742-06-56 fax: 742-85-01
e-mail: hp7-8@mazowiecka.ohp.pl

Formy kształcenia: Gimnazjum (do wygaszenia), Szkoła Podstawowa VII, VIII klasa, ZSZ (do wygaszenia), Szkoła Branżowa I stopnia, RNZ

Kształcenie w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, stolarz, piekarz, cukiernik, kucharz, fryzjer, sprzedawca, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarz.

7-9 Hufiec Pracy w Warszawie
Komendant: Katarzyna Stygienko-Lissowska
ul. Kickiego 5, 04-373 Warszawa
tel.: (22) 813-05-71
e-mail: hp7-9@mazowiecka.ohp.pl

Formy kształcenia: Gimnazjum (do wygaszenia), Szkoła Podstawowa VII, VIII klasa, ZSZ (do wygaszenia). Szkoła Branżowa I stopnia), RNZ

Kształcenie w zawodach: kucharz, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, lakiernik, stolarz, tapicer.

7-11 Hufiec Pracy w Płocku
p. o. Komendanta: Mariola Piasecka
ul. Jachowicza 2/4, 09-400 Płock
tel.: (24) 268-11-37
e-mail: hp7-11@mazowiecka.ohp

Formy kształcenia: Gimnazjum (do wygaszenia), Szkoła Podstawowa VII, VIII klasa, ZSZ (do wygaszenia). Szkoła Branżowa I stopnia)

Kształcenie w zawodach: sprzedawca, kucharz, cukiernik, piekarz, mechanik pojazdów, wędliniarz, fryzjer, murarz-tynkarz, elektromechanik.

7-13 Hufiec Pracy w Kozienicach
Komendant: Grzegorz Łuczywo
ul. Bohaterów Studzianek 30, 26-900 Kozienice
tel.: (48) 332 24 13
e-mail: hp7-13@mazowiecka.ohp.pl

Formy kształcenia: Gimnazjum (do wygaszenia), Szkoła Podstawowa VII, VIII klasa, ZSZ (do wygaszenia). Szkoła Branżowa I stopnia), RNZ

Kształcenie w zawodach: kucharz, sprzedawca, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, blacharz samochodowy, ślusarz, fryzjer, złotnik – jubiler, operator obrabiarek skrawających.

7-18 Hufiec Pracy w Garwolinie
Komendant: Dariusz Rudka
ul. Korczaka 10, 08-400 Garwolin
tel.: (25) 786-10-10
e-mail: hp7-18@mazowiecka.ohp.pl

Formy kształcenia: Gimnazjum (do wygaszenia), Szkoła Podstawowa VII, VIII klasa, ZSZ (do wygaszenia). Szkoła Branżowa I stopnia)

Kształcenie w zawodach: piekarz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, obuwnik, stolarz, wędliniarz, lakiernik, kucharz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, blacharz samochodowy, elektryk, elektromechanik, murarz-tynkarz.

7-19 Hufiec Pracy w Mińsku Mazowieckim
Komendant: Hanna Przybysz
ul. Budowlana 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel.: (25) 758-24-26
e-mail: hp7-19@mazowiecka.ohp.pl

Formy kształcenia: Gimnazjum (do wygaszenia), Szkoła Podstawowa VII, VIII klasa, ZSZ (do wygaszenia). Szkoła Branżowa I stopnia), RNZ

Kształcenie w zawodach: piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, fryzjer, sprzedawca, wędliniarz, cukiernik, blacharz samochodowy, murarz-tynkarz, kucharz, dekarz.

7-22 Hufiec Pracy w Warszawie
Komendant: Wiesława Wiśniewska
ul. Tarczyńska 12 lok. 32, 02-023 Warszawa
tel.: (22) 823-86-64
e-mail: hp7-22@mazowiecka.ohp.pl

Formy kształcenia: Gimnazjum (do wygaszenia), Szkoła Podstawowa VII, VIII klasa, ZSZ (do wygaszenia). Szkoła Branżowa I stopnia), RNZ

Kształcenie w zawodach: kucharz, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, introligator, murarz-tynkarz, tapicer, elektromechanik, blacharz samochodowy.

7-26 Hufiec Pracy w Pruszkowie
Komendant: Bożena Sochacka
ul. Promyka 24/26, 05-800 Pruszków
tel./fax: (22) 728-36-72
e-mail: hp7-26@mazowiecka.ohp.pl

Formy kształcenia: Gimnazjum (do wygaszenia), Szkoła Podstawowa VII, VIII klasa, ZSZ (do wygaszenia). Szkoła Branżowa I stopnia), RNZ

Kształcenie w zawodach: elektromechanik, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, cukiernik, kucharz, fryzjer, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, piekarz, lakiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, zdun, mechanik – monter maszyn i urządzeń.

7-28 Hufiec Pracy w Warszawie
Komendant: Jolanta Sierakowska
ul. Przemysława Gintrowskiego 38, 02-697 Warszawa
tel.: (22) 353-08-41
e-mail: hp7-28@mazowiecka.ohp.pl

Formy kształcenia: ZSZ (do wygaszenia), Szkoła Branżowa I stopnia

Kształcenie w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, sprzedawca, blacharz samochodowy, lakiernik, cukiernik, piekarz.

7-31 Hufiec Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Komendant: Elżbieta Wiśniewska
ul. Sportowa 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 724-09-85
e-mail: hp7-31@mazowiecka.ohp.pl

Formy kształcenia: ZSZ (do wygaszenia). Szkoła Branżowa I stopnia), RNZ

Kształcenie w zawodach: kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, ślusarz, monter – elektronik, lakiernik, elektryk, sprzedawca.

7-32 Hufiec Pracy w Warszawie

Komendant: Magdalena Chychłowska
ul. Puławska 234, 02-670 Warszawa
tel.: (22) 498-30-53
e-mail: hp7-32@mazowiecka.ohp.pl

Formy kształcenia: Gimnazjum (do wygaszenia), Szkoła Podstawowa VII, VIII klasa, ZSZ (do wygaszenia). Szkoła Branżowa I stopnia), RNZ

Kształcenie w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, kucharz, fryzjer, stolarz, cukiernik, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, lakiernik, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych.

7-35 Hufiec Pracy w Płońsku
Komendant: Renata Kapela
ul. Wolności 21, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-92-47
e-mail: hp7-35@mazowiecka.ohp.pl

Formy kształcenia: ZSZ (do wygaszenia). Szkoła Branżowa I stopnia), RNZ

Kształcenie w zawodach: fryzjer; mechanik pojazdów samochodowych; kucharz; sprzedawca; cukiernik; blacharz samochodowy; elektryk; stolarz; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

7-36 Hufiec Pracy w Wołominie
Komendant: Ewa Borkowska
ul. Moniuszki 11, 05-200 Wołomin
tel. (22) 787-36-43
e-mail: hp7-36@mazowiecka.ohp.pl

Formy kształcenia: Gimnazjum (do wygaszenia), Szkoła Podstawowa VII, VIII klasa, ZSZ (do wygaszenia). Szkoła Branżowa I stopnia), RNZ

Kształcenie w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, blacharz samochodowy, fryzjer, sprzedawca, cukiernik, introligator, wędliniarz, stolarz, lakiernik, elektromechanik.

2018-05-09
autor: Marta Sadowska
opublikował: Oskar Grzegorczyk