szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Młodzieżowe Biura Pracy
Punkty Pośrednictwa Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Hufce Pracy
Środowiskowe Hufce Pracy
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
Współpraca z zagranicą
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Administracja
HP

 HUFCE PRACY są podstawową, a jednocześnie najstarszą formą działalności Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP, które realizują zadania w zakresie kształcenia, zatrudnienia i wychowania młodzieży. Młodzież odbywa kształcenie w gimnazjach dla dorosłych, szkołach zawodowych dla dorosłych oraz na kursach zawodowych. Hufiec prowadzi m.in. rekrutację młodzieży, diagnozuje zainteresowania zawodowe uczestników, kieruje ich na praktyczną naukę zawodu. Młodzież przebywająca w hufcu objęta jest oddziaływaniem o charakterze opiekuńczo-wychowawczym. Obejmuje ono ścisłe współdziałanie kadry pedagogicznej hufca z pracodawcami, domem rodzinnym, szkołą.

7-1 Hufiec Pracy w Radomiu
Komendant: Przemysław Wolszczak
ul. Kraszewskiego 1/7, 26-610 Radom
tel.: (48) 363-95-32
e-mail: shp7-1@mazowiecka.ohp.pl
Formy kształcenia: Gimnazjum, ZSZ, RNZ
Kształcenie w zawodach: kucharz, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, cukiernik, stolarz, tapicer, blacharz samochodowy, lakiernik, fotograf.

7-2 Hufiec Pracy w Ostrołęce
p.o Komendant: Ewa Brzuzy
ul. Zawadzkiego 1A, 07-410 Ostrołęka
tel.: (29) 769-16-08
e-mail: shp7-2@mazowiecka.ohp.pl
Formy kształcenia:  ZSZ
Kształcenie w zawodzie: cukiernik, murarz-tynkarz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, piekarz, lakiernik, rolnik, fryzjer, krawiec.


7-3 Hufiec Pracy w Mławie
p.o Komendanta: Tomasz Wierzbicki
ul. Żwirki 16, 06-500 Mława
tel. (23) 612-10-21
e-mail:
hp7-3@mazowiecka.ohp.pl
Formy kształcenia:  ZSZ
Kształcenie w zawodzie: ślusarz, fryzjer, piekarz, lakiernik, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych,  stolarz, elektryk, monter - elektronik, elektromechanik, murarz-tynkarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, krawiec, wędliniarz, tapicer.

7-4 Hufiec Pracy w Warszawie
Komendant: Bożena Dworakowska 
ul. Konopacka 16, 03-428 Warszawa
tel.: (22) 618-07-33
e-mail: shp7-4@mazowiecka.ohp.pl
Formy kształcenia: Gimnazjum, ZSZ, RNZ
Kształcenie w zawodach: sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, tapicer, fryzjer, piekarz, cukiernik, lakiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, dekarz, blacharz.

7-6 Hufiec Pracy w Warszawie
Komendant: Irena Dubiel-Iwańczak
ul. Rabsztyńska 8, 01-140 Warszawa
tel.: (22) 424-98-35
e-mail: shp7-6@mazowiecka.ohp.pl
Formy kształcenia: Gimnazjum, ZSZ, RNZ
Kształcenie w zawodach: sprzedawca, kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, cukiernik, stolarz, piekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektromechanik pojazdów samochodowych, tapicer, obuwnik, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

7-7 Hufiec Pracy w Siedlcach
K
omendant: Danuta Wyrzykowska
ul. 3-go Maja 28, 08-110 Siedlce
tel.: (25) 632-36-78
e-mail: shp7-7@mazowiecka.ohp.pl
Formy kształcenia: Gimnazjum, ZSZ
Kształcenie w zawodach: ślusarz, sprzedawca, blacharz samochodowy, piekarz, stolarz, kucharz, cukiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w  budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, fryzjer.


7-8 Hufiec Pracy w Wyszkowie
Komendant: Jarosław Lesiak
ul. Białostocka 9, 07-200 Wyszków
tel.: (29) 742-06-56 fax: 742-85-01
e-mail: shp7-3@mazowiecka.ohp.pl
Formy kształcenia: Gimnazjum, ZSZ, RNZ
Kształcenie w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, stolarz, piekarz, cukiernik, kucharz, fryzjer, sprzedawca, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarz.


7-9 Hufiec Pracy w Warszawie
Komendant: Katarzyna Stygienko-Lissowska
ul. Kickiego 5, 04-373 Warszawa
tel.: (22) 813-05-71
e-mail: shp7-9@mazowiecka.ohp.pl
Formy kształcenia: Gimnazjum, ZSZ, RNZ
Kształcenie w zawodach: kucharz, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, lakiernik, stolarz, tapicer.

7-11 Hufiec Pracy w Płocku
Komendant: Magdalena Mocka
ul. Jachowicza 2/4, 09-400 Płock
tel.:
(24) 268-11-37

e-mail: hp7-11@mazowiecka.ohp.pl
Formy kształcenia: Gimnazjum, ZSZ
Kształcenie w zawodach: sprzedawca, kucharz, cukiernik, piekarz, mechanik pojazdów, wędliniarz, fryzjer, murarz-tynkarz, elektromechanik.


7-13 Hufiec Pracy w Kozienicach
Komendant: Grzegorz Łuczywo
ul. Bohaterów Studzianek 30, 26-900 Kozienice
tel.: (48) 332 24 13
e-mail:
hp7-13@mazowiecka.ohp.pl
Formy kształcenia: Gimnazjum, ZSZ, RNZ
Kształcenie w zawodach: kucharz, sprzedawca, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, blacharz samochodowy, ślusarz, fryzjer, złotnik – jubiler, operator obrabiarek skrawających.


7-18 Hufiec Pracy w Garwolinie
Komendant: Dariusz Rudka
ul. Korczaka 10, 08-400 Garwolin
tel.: (25) 786-10-10
e-mail: hp7-18@mazowiecka.ohp.pl
Formy kształcenia: Gimnazjum, ZSZ
Kształcenie w zawodach: piekarz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, obuwnik, stolarz, wędliniarz, lakiernik, kucharz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, blacharz samochodowy, elektryk, elektromechanik, murarz-tynkarz.


7-19 Hufiec Pracy w Mińsku Mazowieckim
Komendant: Hanna Przybysz
ul. Budowlana 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel.: (25) 758-24-26
e-mail: hp7-19@mazowiecka.ohp.pl
Formy kształcenia: Gimnazjum, ZSZ, RNZ
Kształcenie w zawodach: piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, fryzjer, sprzedawca, wędliniarz, cukiernik, blacharz samochodowy, murarz-tynkarz, kucharz, dekarz.
 

7-22 Hufiec Pracy w Warszawie
Komendant: Wiesława Wiśniewska
ul. Tarczyńska 12 lok. 32, 02-023 Warszawa
tel.: (22) 823-86-64
e-mail: hp7-22@mazowiecka.ohp.pl
Formy kształcenia: Gimnazjum, ZSZ, RNZ
Kształcenie w zawodach: kucharz, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, introligator, murarz-tynkarz, tapicer, elektromechanik, blacharz samochodowy.


7-26 Hufiec Pracy w Pruszkowie
Komendant: Bożena Sochacka
ul. Armii Krajowej 46/9, 05-800 Pruszków
tel./fax: (22) 728-36-72
e-mail: hp7-26@mazowiecka.ohp.pl
Formy kształcenia: Gimnazjum, ZSZ, RNZ
Kształcenie w zawodach: elektromechanik, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, cukiernik, kucharz, fryzjer, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, piekarz, lakiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, zdun, mechanik – monter maszyn i urządzeń.

7-28 Hufiec Pracy w Warszawie
p.o Komendanta: Jolanta Sierakowska
ul. Rzymowskiego 38, 02-697 Warszawa
tel.: (22) 353-08-41
e-mail:
hp7-28@mazowiecka.ohp.pl
Formy kształcenia:  ZSZ
Kształcenie w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, sprzedawca, blacharz samochodowy, lakiernik, cukiernik, piekarz.


7-31 Hufiec Pracy w Grodzisku Mazowieckim
Komendant: Elżbieta Wiśniewska
ul. Sportowa 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 724-09-85
e-mail: hp7-31@mazowiecka.ohp.pl
Formy kształcenia: ZSZ, RNZ
Kształcenie w zawodach: kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, ślusarz, monter – elektronik, lakiernik, elektryk, sprzedawca.


7-32 Hufiec Pracy w Warszawie
Komendant: Magdalena Chychłowska
ul. Puławska 234, 02-670 Warszawa
tel.: (22) 498-30-53
e-mail: hp7-32@mazowiecka.ohp.pl
Formy kształcenia: Gimnazjum, ZSZ, RNZ
Kształcenie w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, kucharz, fryzjer, stolarz, cukiernik, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, lakiernik, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych.

7-35 Hufiec Pracy w Płońsku
p.o. Komendanta: Renata Kapela
ul. Wolności 21, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-92-47
e-mail:
hp7-35@mazowiecka.ohp.pl
Formy kształcenia:  ZSZ, RNZ
Kształcenie w zawodach: fryzjer; mechanik pojazdów samochodowych; kucharz; sprzedawca; cukiernik; blacharz samochodowy; elektryk; stolarz; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

7-36 Hufiec Pracy w Wołominie
Komendant: Ewa Borkowska
ul. Moniuszki 11, 05-200 Wołomin
tel. (22) 787-36-43
e-mail:
hp7-36@mazowiecka.ohp.pl
Formy kształcenia: Gimnazjum, ZSZ, RNZ
Kształcenie w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, blacharz samochodowy, fryzjer, sprzedawca, cukiernik, introligator, wędliniarz, stolarz, lakiernik, elektromechanik.

 

 

 


  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2017-12-06 15:32:53, zmiany wykonał(a): grzegorz