szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Młodzieżowe Biura Pracy
Punkty Pośrednictwa Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Hufce Pracy
Środowiskowe Hufce Pracy
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
Współpraca z zagranicą
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Administracja
ŚHP

¦RODOWISKOWE HUFCE PRACY s± jednostkami o szerokim profilu działań opiekuńczych, kształceniowych i doradczych. Stworzone zostały przede wszystkim ze względu na potrzeby młodzieży z danego ¶rodowiska. Realizuj± zadanie takie jak Hufce Pracy, ale w pełnej integracji i współpracy ze ¶rodowiskiem lokalnym. Przy ¦HP funkcjonuj± warsztaty szkoleniowo-produkcyjne, w których młodzież odbywa przygotowanie zawodowe.


7-5 ¦rodowiskowy Hufiec Pracy w Ciechanowie
Komendant: Barbara Ropelewska
ul. Niechodzka 14, 06-400 Ciechanów
tel.: (23) 673—69-92
e-mail: shp7-5@mazowiecka.ohp.pl
Formy kształcenia: Gimnazjum, ZSZ
Kształcenie w zawodzie: krawiec, stolarz, piekarz, sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk, drukarz, cukiernik, lakiernik, ¶lusarz, wędliniarz.

Warsztaty szkoleniowo-produkcyjne w Ciechanowie
Kierownik warsztatów – Jacek Grzegorz Murawski
ul. Niechodzka 14G, 06-400 Ciechanów
tel./fax: (23) 672-14-72
e-mail: jacek.murawski@mazowiecka.ohp.pl
 

Kształcenie w zawodach: fryzjer, kucharz, krawiec.

 

 


  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2018-03-21 10:31:15, zmiany wykonał(a): Oskar  Grzegorczyk