szukaj
www.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Hufce Pracy
Młodzieżowe Biura Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Ośrodki Szkolenia Zawodowego
Punkty Pośrednictwa Pracy
Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży
Środowiskowy Hufiec Pracy
Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
EURES
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Redakcja Biuletynu
Administracja
Środowiskowy Hufiec Pracy

¦rodowiskowy Hufiec Pracy jest  jednostk± o szerokim profilu działań opiekuńczych, kształceniowych i doradczych. Stworzony został przede wszystkim ze względu na potrzeby młodzieży z danego ¶rodowiska. Realizuje zadanie takie jak Hufce Pracy, ale w pełnej integracji i współpracy ze ¶rodowiskiem lokalnym. Przy ¦HP funkcjonuj± warsztaty szkoleniowo-produkcyjne, w których młodzież odbywa przygotowanie zawodowe.

 
7-5 ¦rodowiskowy Hufiec Pracy w Ciechanowie
Komendant: Barbara Ropelewska
ul. Niechodzka 14, 06-400 Ciechanów
tel.: (23) 673—69-92
e-mail: shp7-5@mazowiecka.ohp.pl

Formy kształcenia: Gimnazjum, ZSZ

Kształcenie w zawodzie: krawiec, stolarz, piekarz, sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk, drukarz, cukiernik, lakiernik, ¶lusarz, wędliniarz.

2018-05-09
autor: Marta Sadowska
opublikował: Oskar Grzegorczyk