szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Młodzieżowe Biura Pracy
Punkty Pośrednictwa Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Hufce Pracy
Środowiskowe Hufce Pracy
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
Współpraca z zagranicą
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Administracja
Pracownicy biura MAZO

Pracownicy Biura MWK OHP
http://www.mazowiecka-bip.ohp.pl/img/bip/blank.gif

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP to państwowa jednostka organizacyjna realizująca politykę państwa w zakresie edukacji, wychowania oraz zatrudniania młodzieży. Procesem kształcenia i wychowania w MWK OHP objęta jest młodzież niedostosowana społecznie, dotknięta niepowodzeniami szkolnymi, pochodząca ze środowisk społecznie zaniedbanych, narażona na marginalizację i wykluczenie społeczne.

 

Adres Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ul. K. I. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa

tel/fax: (022) 827-21-54, 827-62-50, 827-63-91,
862-32-17

e-mail: mazowiecka@ohp.pl

godziny urzędowania: 745 - 1545

 Wojewódzki Komendant Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP- Wiesław Leszko

Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP- Jacek Zbigniew Figiel

-

Rzecznik Prasowy - wakat

Biuro Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP stanowią następujące komórki organizacyjne i pracownicy:

PION FINANSOWY

Główny Księgowy

MWK OHP

 

 

 

 

 

Barbara Rzemińska-Kolasa

 Grażyna Gajewska

Aneta Dudkiewicz

Barbara Bogucka

Ewa Marczak

Katarzyna Antos-Janikowska

Paweł Kicman

Anna Ostrowska

Dorota Bartosiewicz

Agata Fabijańska

(22) 827-21-54

PION ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

Dyrektor Biura

 

 

 

Jakub Grabiec

Renata Rudnicka

Magdalena Komorowska

Monika Łuczak

Oskar Grzegorczyk 

Iwona Górecka

Hanna Dementka

Andrzej Kamiński

Małgorzata Pawluś

Zespół ds. refundacji

Marta Łepkowska

Anna Wrotniak

 

(22) 827-21-54

 

PION MERYTORYCZNY

 Kierownik zespołu

Zespół ds. Kształcenia i Wychowania

-

-

-

-

-

-

 

Beata Sikorzak

-

Dorota Moszczyńska

-

-

-

-

-


 

(22) 827-21-54

 

 

 

 

 

 


Zespół ds. Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej 

 

 

-

-

Monika Nowakowska

-

Judyta Zasuwa

 

(22) 251-01-19

 

(22) 827-21-54

 

ZESPÓŁ KADR

 

Urszula Kalińska

Monika Grabowska

-

Grzegorz Wojtkowski

 

(22) 827-21-54

 

 

 

Samodzielne stanowisko ds. BHP

 

Bogdan Trocewicz

(22) 251-01-19

Samodzielne stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i informacji niejawnych

 

Zdzisław Czubaszek

(22) 251-01-19

 

 

 

  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2017-10-17 10:13:43, zmiany wykonał(a): grzegorz