szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Młodzieżowe Biura Pracy
Punkty Pośrednictwa Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Hufce Pracy
Środowiskowe Hufce Pracy
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
Współpraca z zagranicą
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Administracja
Pracownicy biura MAZO

Pracownicy Biura MWK OHP

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP to państwowa jednostka organizacyjna realizująca politykę państwa w zakresie edukacji, wychowania oraz zatrudniania młodzieży. Procesem kształcenia i wychowania w MWK OHP objęta jest młodzież niedostosowana społecznie, dotknięta niepowodzeniami szkolnymi, pochodząca ze środowisk społecznie zaniedbanych, narażona na marginalizację i wykluczenie społeczne.

 

Adres Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ul. K. I. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa

tel/fax: (022) 827-21-54, 827-62-50, 827-63-91,
862-32-17

e-mail: mazowiecka@ohp.pl

godziny urzędowania: 745 - 1545

 Wojewódzki Komendant Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP- Wiesław Leszko

Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP- Jacek Zbigniew Figiel

-

Rzecznik Prasowy - wakat

Biuro Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP stanowią następujące komórki organizacyjne i pracownicy:

 PION FINANSOWY

Główny Księgowy

MWK OHP

 

 

 

 

 

Barbara Rzemińska-Kolasa

 Grażyna Gajewska

Barbara Bogucka

Ewa Marczak

Katarzyna Antos-Janikowska

Paweł Kicman

Anna Ostrowska

Agata Fabijańska

Magdalena Żórawska

Michał Sieluk

(22) 827-21-54

PION ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

Dyrektor Biura

 

 

 

Jakub Grabiec

Renata Rudnicka

Magdalena Komorowska

Monika Łuczak

Oskar Grzegorczyk 

Iwona Górecka

Andrzej Kamiński

Monika Olszewska

Marcin Sawicki

(22) 827-21-54

 

PION MERYTORYCZNY


 Kierownik zespołu

Zespół ds. Kształcenia i Wychowania 

 

Beata Sikorzak

Halina Kruszewska

Mariusz Talarek


 


 

 (22) 827-21-54

 

 

 

 

 

 

Zespół ds. Refundacji i Rynku Pracy

Marta Łepkowska

Anna Wrotniak

Marta Sadowska

(22) 827-21-54

Zespół ds. Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej 

 

 

Judyta Zasuwa

Dorota Kowalczyk

Elżbieta Kornacka- Skwara

(22) 827-21-54

EURES, ECAM

Jacek Kotliński

(22) 827-21-54

ZESPÓŁ KADR

 

Urszula Kalińska

Monika Grabowska

Małgorzata Pawluś

Grzegorz Wojtkowski

 

(22) 827-21-54

 

 

 

Stanowisko ds. BHP i p.poż.

 

Jarosław Skierski

Patryk Topolski

(22) 251-01-19

Samodzielne stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i informacji niejawnych

 

Zdzisław Czubaszek

(22) 251-01-19  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2018-03-21 10:31:15, zmiany wykonał(a): Oskar  Grzegorczyk