szukaj
www.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Hufce Pracy
Młodzieżowe Biura Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Ośrodki Szkolenia Zawodowego
Punkty Pośrednictwa Pracy
Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży
Środowiskowy Hufiec Pracy
Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
EURES
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Redakcja Biuletynu
Administracja
Adres biura MWK OHP

godziny urzędowania: 7.45 - 15.45

Siedziba:
ul. K. I. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa

Kontakt:
tel: 22 827 21 54, 22 827 62 50, 22 862 32 17
fax: 22 827 63 91
e-mail: mazowiecka@ohp.pl  

2018-05-09
autor: Marta Sadowska
opublikował: Oskar Grzegorczyk
Kierownictwo

Wojewódzka Komenda kierowana jest przez wojewódzkiego komendanta OHP, który jest pracodawcą i przełożonym wszystkich jej pracowników.


WOJEWÓDZKI KOMENDANT  OHP W WARSZAWIE
WIESŁAW LESZKO

tel. 22 827 21 54
email: wieslaw.leszko@mazowiecka.ohp.pl

Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Warszawie
JACEK ZBIGNIEW FIGIEL

tel. 22 827 21 54
email:  jacek.figiel@mazowiecka.ohp.pl

Dyrektor Biura
Jakub Grabiec

tel. 22 827 21 54
email: jakub.grabiec@mazowiecka.ohp.pl

Główny Księgowy Mazowieckiej WK OHP
Barbara Rzemińska-Kolasa

tel. 22 827 21 54
email: barbara.rzeminska@mazowiecka.ohp.pl

Kierownik Zespołu ds. Kształcenia i Wychowania
Beata Sikorzak

tel. 22 827 21 54
email: beata.sikorzak@mazowiecka.ohp.pl

2018-05-08
autor: Marta Sadowska
opublikował: Oskar Grzegorczyk