szukaj
www.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Hufce Pracy
Młodzieżowe Biura Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Ośrodki Szkolenia Zawodowego
Punkty Pośrednictwa Pracy
Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży
Środowiskowy Hufiec Pracy
Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
EURES
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Redakcja Biuletynu
Administracja
Wznowienie działalności OSiW w Jaciążku

„MODERNIZACJA OŚRODKA SZKOLENIA I WYCHOWANIA W JACIĄŻKU”
 

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP zakończyła realizację projektu „Modernizacja Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jaciążku”.
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

30 grudnia 2010 r. zostało podpisane Porozumienie Nr RPMA.07.02-14-136/09-00, zawarte pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowiecką Wojewódzką Komendą OHP w sprawie dofinansowania projektu „Modernizacja Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jaciążku”.

Ostatni etap modernizacji Ośrodka – przedsięwzięcia współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa, trwał 15 miesięcy i swój finał miał w 2012 roku. Od tego czasu Ośrodek prowadzi statutową działalność edukacyjno-wychowawczą. W pięknie odrestaurowanych i zmodernizowanych budynkach w Jaciążku znalazło się miejsce dla 80 młodych ludzi, chcących kształcić się w takich zawodach jak: kucharz, ślusarz, krawiec czy stolarz. Doskonale wyposażone sale dydaktyczne oraz warsztaty, a także funkcjonalne i estetyczne pokoje internatowe zapewniają uczestnikom OHP komfortowe warunki do zdobywania wiedzy i rozwoju.

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Jaciążku jest jedyną stacjonarną jednostką MWK OHP na północy województwa mazowieckiego realizującą zadania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z terenów powiatów: makowskiego, przasnyskiego, ostrołęckiego, ciechanowskiego i pułtuskiego. Ośrodek prowadzi komplementarną działalność, zapewniając młodzieży zakwaterowanie, opiekę, wychowanie, uzupełnienie wykształcenia oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych.

W ramach projektu powstały nowoczesne pracownie nauki zawodu, warsztaty, sale lekcyjne, świetlice, pracownia komputerowa, biblioteka oraz sala widowiskowo – sportowa. Na terenie ośrodka stworzono infrastrukturę rekreacyjno-sportową w postaci boisk sportowych i terenów zielonych.

Adaptacja Ośrodka pozwoliła na utworzenie 106 miejsc w internacie przeznaczonych dla młodych ludzi podchodzących z rodzi niewydolnych wychowawczo, zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem. W zmodernizowanym obiekcie młodzież zdobywa praktyczną wiedzę zawodową, korzysta z nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej i dydaktycznej.

Objęcie całościową opieką stacjonarną młodych ludzi pozwala na zwiększenie szans edukacyjnych, życiowych i zawodowych młodzieży z obszarów wiejskich i środowisk marginalizowanych. Realizowany jest także cel wsparcia infrastruktury edukacyjnej, dydaktycznej i pomocniczej.