szukaj
www.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Hufce Pracy
Młodzieżowe Biura Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Ośrodki Szkolenia Zawodowego
Punkty Pośrednictwa Pracy
Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży
Środowiskowy Hufiec Pracy
Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
EURES
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Redakcja Biuletynu
Administracja
Pośrednictwo i doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE

W strukturze Ochotniczych Hufców Pracy doradztwo zawodowe realizowane jest w Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży. Oferta doradcza podzielona jest na zajęcia grupowe oraz porady indywidualne. W ramach zajęć grupowych organizowane są informacje zawodowe, trwające około 2 – 3 godziny, dotyczące m.in. ogólnych informacji o rynku pracy, wymagań pracodawców oraz zajęcia przybliżające tematykę orientacji zawodowej i zawodów przyszłości. Poszczególne tematy szczegółowo rozwijane są w trakcie warsztatów. Ich długość dostosowana jest do tematyki zajęć, a co za tym idzie od potrzeb uczestników. Zajęcia bowiem najczęściej organizowane są w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane ze strony osób korzystających z oferty OHP. Inną formą pomocy świadczoną przez doradców zawodowych są porady indywidualne. Są to spotkania, które dostosowuje się do indywidualnych potrzeb osób zgłaszających się. Najczęściej pojawiające się problemy dotyczą wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz zawodu, czyli orientacji zawodowej. W ramach spotkań można m.in. uzyskać pomoc przy formułowaniu dokumentów aplikacyjnych, zdobyć informacje o sposobach przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz metodach i technikach poszukiwania pracy w kraju i zagranicą. Oferta kierowana jest także do osób młodych, które chcą założyć własną działalność gospodarczą. W ramach spotkań z doradcą zawodowym mogą oni określić swoje słabe i mocne strony, zdobyć informacje dotyczące kolejnych etapów zakładania własnej firmy oraz uzyskać pomoc przy pisaniu biznes planu. Doradcy zawodowi zatrudnieni są w Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej oraz Młodzieżowych Centrach Kariery. Szczegółowych informacji oraz danych adresowych można szukać również na stronach internetowych Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP (www.mazowiecka.ohp.pl) oraz bezpośrednio w placówkach.

 

POŚREDNICTWO PRACY

Pośrednictwem pracy zajmują się odpowiednie jednostki OHP (Młodzieżowe Biura Pracy oraz Punkty Pośrednictwa Pracy), możemy określić jako pomoc młodzieży uczącej się, absolwentom szkół, studentom oraz innym osobom pozostającym bez pracy, w zdobywaniu konkretnych ofert zatrudnienia. Działania te realizowane są poprzez pozyskiwanie przez pośredników pracy ofert zatrudnienia oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym. Pośrednicy pomagają osobom poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniej dla nich oferty, pracodawcom natomiast oferują pomoc przy wyborze odpowiedniego pracownika. Cyklicznie odbywające się Giełdy pracy mają na celu organizowanie wstępnych rozmów kwalifikacyjnych z osobami zainteresowanymi konkretną ofertą pracodawcy. Inna formą nawiązania kontaktu z firmą są organizowane przez Młodzieżowe Biura Pracy Targi pracy. Na targi zapraszanych jest wiele firm, poszukujących pracowników. Osoby uczestniczące w tego typu inicjatywach mogą zapoznać się z ofertami pracy, ale także jest to świetny sposób na zdobycie wiedzy dotyczącej różnych przedsiębiorstw. Ofert pracy oraz informacji dotyczących aktualnie organizowanych inicjatyw można szukać na stronach internetowych Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP (www.mazowiecka.ohp.pl) oraz bezpośrednio w placówkach MBP i PPP.

2018-05-10
autor: Marta Sadowska
opublikował: Ewa Pawłowska