szukaj
www.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Hufce Pracy
Młodzieżowe Biura Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Ośrodki Szkolenia Zawodowego
Punkty Pośrednictwa Pracy
Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży
Środowiskowy Hufiec Pracy
Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
EURES
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Redakcja Biuletynu
Administracja
Rekrutacja

MASZ:

 • ukończone 15 lat
 • ukończoną szkołę podstawową lub gimnazjum 
 • trudności z nauką
 • ciężką sytuację rodzinną

PRZYJDŹ DO MAZOWIECKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY OHP A MY:

 
POMOŻEMY CI:
 • w uzupełnieniu wykształcenia,
 • w zdobyciu kwalifikacji zawodowych,
 • w przygotowaniu do poruszania się na rynku pracy w zintegrowanej Europie,
 • w znalezieniu zatrudnienia - po zakończeniu nauki i szkolenia zawodowego.
 
ZGŁASZAJĄC SIĘ DO NAS:
 • uzupełnisz wykształcenie w szkole podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy klasa VII i VIII, szkole podstawowej dla dorosłych klasa VII i VIII, zasadniczej szkole zawodowej w klasie III, szkole branżowej I-go stopnia
 • zdobędziesz kwalifikacje zawodowe w systemie pozaszkolnym realizując rzemieślniczą naukę zawodu
 • zdobędziesz kwalifikacje zawodowe w wybranym przez siebie zawodzie
 • przygotowanie zawodowe odbędziesz na statusie młodocianego pracownika na podstawie umowy o pracę
 • skorzystasz z bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania - w przypadku trudnej sytuacji materialnej.

PONADTO PROPONUJEMY:
 • uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży
 • możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy umiejętności w ramach projektów EFS.
 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do OHP są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:
 • kwestionariusz osobowy
 • ostatnie świadectwo szkolne
 • 1 fotografia
 • zgoda rodziców lub opiekunów na podjęcie pracy w celu przygotowania zawodowego
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w wybranym zawodzie
 • w przypadku kandydatów młodocianych do kształcenia w formach dorosłych - opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy jednostek organizacyjnych, kierownik Zespołu ds. Kształcenia i Wychowania w MWK OHP Beata Sikorzak oraz pracownicy Zespołu Kształcenia i Wychowania: Halina Kruszewska i Mariusz Talarek Tel. (22) 827 21 54

2018-05-09
autor: Marta Sadowska
opublikował: Oskar Grzegorczyk