szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Młodzieżowe Biura Pracy
Punkty Pośrednictwa Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Hufce Pracy
Środowiskowe Hufce Pracy
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
Współpraca z zagranicą
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Administracja

MASZ:

ukończone 15 lat

szkołę podstawową

trudności z nauką


ciężką sytuację rodzinną

PRZYJDŹ DO MAZOWIECKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY OHP

A MY:

POMOŻEMY CI: 

 • w uzupełnieniu wykształcenia, 

 • w zdobyciu kwalifikacji zawodowych,

 • w przygotowaniu do poruszania się na rynku pracy w zintegrowanej Europie,

 • w znalezieniu zatrudnienia - po zakończeniu nauki i szkolenia zawodowego.

ZAGŁASZAJĄC SIĘ DO NAS:

 • uzupełnisz wykształcenie w gimnazjum i zasadniczej szkole zawodowej,

 • zdobędziesz kwalifikacje zawodowe w systemie pozaszkolnym realizując rzemieślniczą naukę zawodu

 • zdobędziesz kwalifikacje zawodowe w wybranym przez siebie zawodzie

 • przygotowanie zawodowe odbędziesz na statusie młodocianego pracownika na podstawie umowy o pracę

 • skorzystasz z bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania - w przypadku trudnej sytuacji materialnej.

PONADTO PROPONUJEMY:

 • uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży

 • możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy umiejętności w ramach projektów EFS.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do OHP są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy

 • ostatnie świadectwo szkolne

 • 2 fotografie

 • zgoda rodziców lub opiekunów na podjęcie pracy w celu przygotowania zawodowego

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w wybranym zawodzie
 • w przypadku kandydatów młodocianych do kształcenia w formach dorosłych - opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy jednostek organizacyjnych, kierownik zespołu ds. kształcenia i wychowania w MWK OHP Barbara Sawicka oraz starszy specjalista ds. organizacji kształcenia zawodowego w MWK OHP Beata Sikorzak, Tel. (22) 827 21 54

Hufce Pracy

Środowiskowe Hufce Pracy

Ośrodki Szkolenia i Wychowania

 

 

 


2015-12-03
autor: Beata Sikorzak
  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2018-03-21 10:31:15, zmiany wykonał(a): Oskar  Grzegorczyk