szukaj
www.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Hufce Pracy
Młodzieżowe Biura Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Ośrodki Szkolenia Zawodowego
Punkty Pośrednictwa Pracy
Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży
Środowiskowy Hufiec Pracy
Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
EURES
Projekty EFS
Projekty Aktualne
Projekty Zakończone
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Redakcja Biuletynu
Administracja
Projekty EFS

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych

Zespół ds. programów i współpracy międzynarodowej

Wszystkie projekty realizowane w ramach Ochotniczych Hufców Pracy są skierowane do młodzieży w wieku 15-25 lat. OHP jest instytucją działającą na rzecz młodzieży nie uczącej się lub mającej problemy z nauką. Dzięki wdrażaniu programów europejskich osoby te mają szansę podwyższenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych, przekwalifikowanie oraz wzięcie udziału w organizowanych szkoleniach zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.


2018-05-09
autor: Marta Sadowska
opublikował: Oskar Grzegorczyk