szukaj
www.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Hufce Pracy
Młodzieżowe Biura Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Ośrodki Szkolenia Zawodowego
Punkty Pośrednictwa Pracy
Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży
Środowiskowy Hufiec Pracy
Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
EURES
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Redakcja Biuletynu
Administracja
Punkty Pośrednictwa Pracy

Punkty Pośrednictwa Pracy - realizują zadania w zakresie:
  • prowadzenia pośrednictwa pracy na rzecz młodzieży poszukującej dodatkowego zatrudnienia w czasie wolnym od nauki, po ukończeniu nauki lub w związku z potrzebą zmiany pracy,
  • rozwijania struktur pośrednictwa pracy, obok zadań realizowanych przez Młodzieżowe Biura Pracy, m.in. poprzez zaangażowanie kadry hufców pracy, centrów kształcenia i wychowania, ośrodków szkolenia i wychowania, jako mających bezpośredni kontakt z lokalnym środowiskiem do pozyskiwania miejsc pracy,
  • organizowania, we współpracy z innymi partnerami społecznymi, targów pracy i giełd pracy adresowanych do osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub zainteresowanych zmiana zatrudnienia, młodzieży niepełnosprawnej, uczniów i absolwentów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych.

PUNKTY POŚREDNICTWA PRACY

 
Punkt Pośrednictwa Pracy w Sierpcu

ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc
tel/fax: (24) 275 13 18
e-mail: ppp.sierpc@mazowiecka.ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy w Warszawie/Praga Północ
ul. Kłopotowskiego 15 lok. 1, 03-708 Warszawa
tel/fax: (22) 497 08 56
e-mail: ppp.warszawa-praga@mazowiecka.ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy w Lipsku
ul. Iłżecka 6a, 27-300 Lipsko
tel/fax: (48) 378 00 59
e-mail: ppp.lipsko@mazowiecka.ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy w Węgrowie
ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów
tel/fax: (25) 675 80 13
e-mail: ppp.wegrow@mazowiecka.ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy w Grójcu

ul. Drogowców 12, 05-600 Grójec
tel/fax: (48) 661 50 68
e-mail: ppp.grojec@mazowiecka.ohp.pl
 
Punkt Pośrednictwa Pracy w Szydłowcu

ul. Kolejowa 36, 26-500 Szydłowiec
tel/fax: (48) 326 01 90
e-mail: ppp.szydlowiec@mazowiecka.ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy w Otwocku

ul. Generała Filipowicza 9, 05-400 Otwock
tel. (22) 498-60-11
e-mail: ppp.otwock@mazowiecka.ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy w Makowie Maz.
ul. Przasnyska 77, 06-200 Maków Maz.
tel. (29) 717-27-82
e-mail: ppp.makow@mazowiecka.ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy w Wyszkowie
ul. Białostocka 9, 07-200 Wyszków
tel. (29) 742-06-56
e-mail: ppp.wyszkow@mazowiecka.ohp.pl
   

2018-05-09
autor: Marta Sadowska
opublikował: Oskar Grzegorczyk