szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Młodzieżowe Biura Pracy
Punkty Pośrednictwa Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Hufce Pracy
Środowiskowe Hufce Pracy
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
Współpraca z zagranicą
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Administracja
PPP

Punkty Pośrednictwa Pracy - PPP realizują zadania w zakresie:

- prowadzenia pośrednictwa pracy na rzecz młodzieży poszukującej dodatkowego zatrudnienia w czasie wolnym od nauki, po ukończeniu nauki lub w związku z potrzebą zmiany pracy,

- rozwijania struktur pośrednictwa pracy, obok zadań realizowanych przez Młodzieżowe Biura Pracy, m.in. poprzez zaangażowanie kadry hufców pracy, centrów kształcenia i wychowania, ośrodków szkolenia i wychowania, jako mających bezpośredni kontakt z lokalnym środowiskiem do pozyskiwania miejsc pracy,

- organizowania, we współpracy z innymi partnerami społecznymi, targów pracy i giełd pracy adresowanych do osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub zainteresowanych zmiana zatrudnienia, młodzieży niepełnosprawnej, uczniów i absolwentów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych.

 PUNKTY POŚREDNICTWA PRACY

Punkt Pośrednictwa Pracy w Sierpcu

ul. Świętokrzyska 26, 09-200 Sierpc

tel/fax: (24) 275 13 18

e-mail: ppp.sierpc@mazowiecka.ohp.pl 

Punkt Pośrednictwa Pracy w Warszawie/Praga Północ

ul. Kłopotowskiego 15 lok. 1, 03-708 Warszawa

tel/fax: (22) 497 08 56 

e-mail: ppp.warszawa-praga@mazowiecka.ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy w Lipsku

ul. Iłżecka 6a, 27-300 Lipsko

tel/fax: (48) 378 00 59

e-mail: ppp.lipsko@mazowiecka.ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy w Węgrowie

ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów

tel/fax: (25) 675 80 13

e-mail: ppp.wegrow@mazowiecka.ohp.pl  

Punkt Pośrednictwa Pracy w Grójcu

ul. Drogowców 12, 05-600 Grójec

tel/fax: (48) 661 50 68

e-mail: ppp.grojec@mazowiecka.ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy w Szydłowcu

ul. Kolejowa 36, 26-500 Szydłowiec

tel/fax: (48) 326 01 90 

e-mail: ppp.szydlowiec@mazowiecka.ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy w Otwocku 
ul. Generała Filipowicza 9, 05-400 Otwock
tel. (22) 498-60-11
e-mail: fmbp.otwock@mazowiecka.ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy w Makowie Maz. 
ul. Przasnyska 77, 06-200 Maków Maz. 
tel. (29) 717-27-82
e-mail: fmbp.makow@mazowiecka.ohp.pl 

Punkt Pośrednictwa Pracy w Wyszkowie

ul. Białostocka 9, 07-200 Wyszków
tel. (29) 742-06-56

e-mail: fmbp.wyszkow@mazowiecka.ohp.pl

 


  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2018-03-21 10:31:15, zmiany wykonał(a): Oskar  Grzegorczyk