szukaj
www.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Hufce Pracy
Młodzieżowe Biura Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Ośrodki Szkolenia Zawodowego
Punkty Pośrednictwa Pracy
Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży
Środowiskowy Hufiec Pracy
Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
EURES
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Redakcja Biuletynu
Administracja
Ośrodki Szkolenia Zawodowego

Ośrodki Szkolenia Zawodowego - OSZ to jednostki udzielające młodzieży wszechstronnego wsparcia w zakresie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych bądź przekwalifikowania się. Organizują warsztaty i szkolenia mające na celu nabycie, zwiększenie lub uzupełnienie przez młodych ludzi kwalifikacji zawodowych oraz ukształtowanie aktywnych postaw na rynku pracy.

Usługami OSZ objęte mogą być osoby:
  • w wieku 18-25 lat,
  • osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i kwalifikacjach, wymagające wsparcia na rynku pracy m.in.: w podwyższeniu lub dostosowaniu posiadanych kwalifikacji do wymogów rynku pracy.

Adresy Ośrodków szkolenia Zawodowego:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Ostrołęce
ul. Gorbatowa 15, 07-410 Ostrołęka
tel./fax: (29) 643-10-01
e-mail: osz.ostroleka@mazowiecka.ohp.pl

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Pionkach

ul. Leśna 3, 26-670 Pionki
tel./fax: (48) 326-22-22
e-mail: osz.pionki@mazowiecka.ohp.pl

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 60C, 06-400 Ciechanów
tel./fax: (23) 657-21-28
e-mail: osz.ciechanow@mazowiecka.ohp.pl

2018-05-09
autor: Marta Sadowska
opublikował: Oskar Grzegorczyk