szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Młodzieżowe Biura Pracy
Punkty Pośrednictwa Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Hufce Pracy
Środowiskowe Hufce Pracy
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
Współpraca z zagranicą
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Administracja
Ośrodki Szkolenia Zawodowego OSZ

Ośrodki Szkolenia Zawodowego - OSZ to jednostki udzielające młodzieży wszechstronnego wsparcia w zakresie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych bądź przekwalifikowania się. Organizują warsztaty i szkolenia mające na celu nabycie, zwiększenie lub uzupełnienie przez młodych ludzi kwalifikacji zawodowych oraz ukształtowanie aktywnych postaw na rynku pracy.

Usługami OSZ objęte mogą być osoby:

- w wieku 18-25 lat,

- osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i kwalifikacjach, wymagające wsparcia na rynku pracy m.in.: w podwyższeniu lub dostosowaniu posiadanych kwalifikacji do wymogów rynku pracy.

Adresy Ośrodków szkolenia Zawodowego: 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Ostrołęce

ul. Gorbatowa 15, 07-410 Ostrołęka

tel./fax: (29) 643-10-01

e-mail: osz.ostroleka@mazowiecka.ohp.pl

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Pionkach

ul. Leśna 3, 26-670 Pionki

tel./fax: (48) 326-22-22

e-mail: osz.pionki@mazowiecka.ohp.pl

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Ciechanowie

ul. 17 Stycznia 60C, 06-400 Ciechanów

tel./fax: (23) 657-21-28

e-mail: osz.ciechanow@mazowiecka.ohp.pl


2013-07-10
autor: Dorota Siemiatycka

  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2018-03-21 10:31:15, zmiany wykonał(a): Oskar  Grzegorczyk