szukaj
www.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Przetargi
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Hufce Pracy
Młodzieżowe Biura Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Ośrodki Szkolenia Zawodowego
Punkty Pośrednictwa Pracy
Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży
Środowiskowy Hufiec Pracy
Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
EURES
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Redakcja Biuletynu
Administracja
Ogłoszenie o zamówieniu na laptopy i rzutnik

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP poszukuje dostawcy laptopów i rzutnika.

Numer referencyjny postępowania: 11-4/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na serwis sprzątający - usługę utrzymania czystości

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP poszukuje Wykonawcy usługi utrzymania czystości w biurze MWK OHP w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 4.
Numer referencyjny postępowania: 10-6/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów biurowych

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP poszukuje dostawcy artykułów biurowych.

Numer referencyjny postępowania: 10-3/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu biurowego

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP poszukuje dostawcy sprzętu biurowego.

Numer referencyjny postępowania: 10-4/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP poszukuje dostawcy tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych laserowych.

Numer referencyjny postępowania: 10-2/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wyprawki edukacyjnej

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP poszukuje dostawcy materiałów biurowych oraz publikacji książkowych stanowiących wyprawkę edukacyjną dla uczestników projektu pn. „Stawiam na przyszłość” nr POWR.01.03.01-00-0066/18 realizowanego w ramach I Osi priorytetowej „Osoby młode na rynku pracy”, Działania 1.3. Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer referencyjny postępowania: 10-1/2018


Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP poszukuje dostawcy materiałów biurowych – tonerów do kolorowych drukarek laserowych. Nr referencyjny postępowania: 09-1/2018
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę artykułów spożywczych

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP poszukuje dostawcy artykułów spożywczych dla jednostek zlokalizowanych w różnych miastach na terenie województwa mazowieckiego w związku z realizacją działań związanych z utrzymaniem rezultatów projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy".

Nr rerefencyjny postępowania: 08-1/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów biurowych

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP poszukuje dostawcy materiałów biurowych w związku z realizacją zadań dotyczących zachowania trwałości rezultatów projektu pn. OHP jako realizator usług rynku pracy
Numer referencyjny postępowania: 07-1/2018