szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Przetargi
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Młodzieżowe Biura Pracy
Punkty Pośrednictwa Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Hufce Pracy
Środowiskowe Hufce Pracy
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
Współpraca z zagranicą
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Administracja
Usługi porządkowe

Usługa utrzymania czystości w biurze Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 4.


Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach zachowania trwałości rezultatów projektu pn. OHP jako realizator usług rynku pracy

 
Rozeznanie rynku MWK OHP

Rozeznanie rynku / Szacowanie

W związku z zamiarem udzielenia zamówień publicznych projektu POWR.01.03.01-IP.03-00-001/17 w ramach I Osi priorytetowej „Osoby młode na rynku pracy”, w ramach Działania 1.3.Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia MWK OHP zwraca się z prośbą o przedstawienie szacunkowej ceny na przeprowadzenie następującej usługi:

  • Usługę wyżywienia dla uczestników projektu realizowanego przez MWK OHP

 


Rozeznanie rynku MWK OHP

Rozeznanie rynku / Szacowanie

W związku z zamiarem udzielenia zamówień publicznych projektu POWR.01.03.01-IP.03-00-001/17 w ramach I Osi priorytetowej „Osoby młode na rynku pracy”, w ramach Działania 1.3.Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia MWK OHP zwraca się z prośbą o przedstawienie szacunkowej ceny na przeprowadzenie następujących zajęć:

  • Kurs prawa jazdy kat. B


Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby biura MWK OHP

Przeprowadzenie prac remontowych w pomieszczeniach Środowiskowego Hufca Pracy 7-5 w Ciechanowie przy ul. Niechodzkiej 14 H.

Zakres prac remontowych obejmuje:
  • remont dachu
  • wymianę posadzek i wykładzin
  • remont ścian i sufitów,
  • wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej,
  • wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej,

Szczegółowy zakres robót wraz z ilością jednostek przedmiarowych przedstawiono w załączonym kosztorysie inwestorskim z dnia 03.08.2017 r.


  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2018-02-22 11:57:12, zmiany wykonał(a): Oskar  Grzegorczyk