szukaj
www.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Przetargi
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Hufce Pracy
Młodzieżowe Biura Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Ośrodki Szkolenia Zawodowego
Punkty Pośrednictwa Pracy
Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży
Środowiskowy Hufiec Pracy
Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
EURES
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Redakcja Biuletynu
Administracja
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę artykułów spożywczych

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP poszukuje dostawcy artykułów spożywczych dla jednostek zlokalizowanych w różnych miastach na terenie województwa mazowieckiego w związku z realizacją działań związanych z utrzymaniem rezultatów projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy".

Nr rerefencyjny postępowania: 08-1/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów biurowych

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP poszukuje dostawcy materiałów biurowych w związku z realizacją zadań dotyczących zachowania trwałości rezultatów projektu pn. OHP jako realizator usług rynku pracy
Numer referencyjny postępowania: 07-1/2018