szukaj
www.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Przetargi
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Hufce Pracy
Młodzieżowe Biura Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Ośrodki Szkolenia Zawodowego
Punkty Pośrednictwa Pracy
Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży
Środowiskowy Hufiec Pracy
Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
EURES
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Redakcja Biuletynu
Administracja
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie kompleksowej usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych dla 137 osób

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP poszukuje wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z usługą zapewnienia wyżywienia dla 137 osób w ramach zachowania trwałości rezultatów projektu pn. OHP jako realizator usług rynku pracy realizowanego na terenie województwa mazowieckiego przez jednostki organizacyjne Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP: MCK w Białobrzegach, MCK w Przasnyszu, OSZ w Ciechanowie, OSZ w Ostrołęce, OSZ w Pionkach
Numer referencyjny postępowania: MWK.POA.270.11.2018.ORU  

Ogłoszenie dla celów ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych

Ogłoszenie dla celów ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z usługą zapewnienia wyżywienia w ramach zachowania trwałości rezultatów projektu pn. OHP jako realizator usług rynku pracy realizowanego na terenie województwa mazowieckiego przez jednostki organizacyjne Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP: MCK w Białobrzegach, MCK w Przasnyszu, OSZ w Ciechanowie, OSZ w Ostrołęce, OSZ w Pionkach.
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie kompleksowej usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów dla 148 osób

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP poszukuje wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z usługą zapewnienia wyżywienia dla 148 osób w ramach zachowania trwałości rezultatów projektu pn. OHP jako realizator usług rynku pracy realizowanego na terenie województwa mazowieckiego przez jednostki organizacyjne Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP: MCK w Białobrzegach, MCK w Przasnyszu, OSZ w Ciechanowie, OSZ w Ostrołęce, OSZ w Pionkach
Numer referencyjny postępowania: MWK.POA.270.10.2018.ORU

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów biurowych

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP poszukuje dostawcy materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia– EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do siedziby Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP.
Numer referencyjny postępowania: MWK.POA.270.9.2018.OSDZ


Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w siedzibie Środowiskowego Hufca Pracy (7-5) w Ciechanowie

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP poszukuje wykonawcy na przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w siedzibie Środowiskowego Hufca Pracy (7-5) w Ciechanowie przy ul. Niechodzkiej 14G. Zakres prac obejmuje: roboty remontowe dachu, remont posadzek i wykładzin, roboty remontowe ścian i sufitów, remont w. c. damsko-męskiego, wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych, wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej, adaptację dwóch pomieszczeń na pomieszczenie kuchenne.

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie kompleksowej usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych dla 123 osób (9 części)

Mazowiecka Komenda OHP poszukuje wykonawcy na usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych dla 123 uczestników projektu nr POWR.01.03-00-001/17 w ramach I Osi priorytetowej „Osoby młode na rynku pracy”, w ramach Działania 1.3. Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”, realizowanego na terenie województwa mazowieckiego w jednostkach organizacyjnych Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP.  
Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu kreowania wizerunku obejmujących przeprowadzenie warsztatów z usługą stylisty, przeprowadzenie metamorfozy, zakup strojów dla uczestników

Mazowiecka Komenda OHP poszukuje wykonawcy na usługę zorganizowania i przeprowadzenie warsztatów z zakresu kreowania wizerunku obejmujących przeprowadzenie warsztatów z usługą stylisty, przeprowadzenie metamorfozy oraz zakup strojów dla uczestników dla uczestników projektu nr POWR.01.03-00-001/17 w ramach I Osi priorytetowej „Osoby młode na rynku pracy”, w ramach Działania 1.3. Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”, realizowanego na terenie województwa mazowieckiego w jednostkach organizacyjnych Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP.
Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z obsługi programów komputerowych oraz kursu komputerowego o standardzie ECDL

Mazowiecka Komenda OHP poszukuje wykonawcy na usługę zorganizowania i przeprowadzenie kursu z obsługi programów komputerowych oraz kursu komputerowego o standardzie ECDL dla uczestników projektu nr POWR.01.03-00-001/17 w ramach I Osi priorytetowej „Osoby młode na rynku pracy”, w ramach Działania 1.3. Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”, realizowanego na terenie województwa mazowieckiego w jednostkach organizacyjnych Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B

Mazowiecka Komenda OHP poszukuje wykonawcy na usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu nr POWR.01.03-00-0001/17 w ramach I Osi priorytetowej „Osoby młode na rynku pracy”, w ramach Działania 1.3.Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”, realizowanego na terenie województwa mazowieckiego w jednostkach organizacyjnych Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP
Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego

Mazowiecka Komenda OHP poszukuje wykonawcy na usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu języka angielskiego dla uczestników projektu nr POWR.01.03-00-001/17 w ramach I Osi priorytetowej „Osoby młode na rynku pracy” w ramach Działania 1.3.Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”, realizowanego na terenie województwa mazowieckiego w jednostkach organizacyjnych Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP”.