szukaj
www.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Przetargi
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Hufce Pracy
Młodzieżowe Biura Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Ośrodki Szkolenia Zawodowego
Punkty Pośrednictwa Pracy
Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży
Środowiskowy Hufiec Pracy
Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
EURES
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Redakcja Biuletynu
Administracja
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie kompleksowej usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych dla 123 osób (9 części)

Mazowiecka Komenda OHP poszukuje wykonawcy na usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych dla 123 uczestników projektu nr POWR.01.03-00-001/17 w ramach I Osi priorytetowej „Osoby młode na rynku pracy”, w ramach Działania 1.3. Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”, realizowanego na terenie województwa mazowieckiego w jednostkach organizacyjnych Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP.  
Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu kreowania wizerunku obejmujących przeprowadzenie warsztatów z usługą stylisty, przeprowadzenie metamorfozy, zakup strojów dla uczestników

Mazowiecka Komenda OHP poszukuje wykonawcy na usługę zorganizowania i przeprowadzenie warsztatów z zakresu kreowania wizerunku obejmujących przeprowadzenie warsztatów z usługą stylisty, przeprowadzenie metamorfozy oraz zakup strojów dla uczestników dla uczestników projektu nr POWR.01.03-00-001/17 w ramach I Osi priorytetowej „Osoby młode na rynku pracy”, w ramach Działania 1.3. Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”, realizowanego na terenie województwa mazowieckiego w jednostkach organizacyjnych Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP.
Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z obsługi programów komputerowych oraz kursu komputerowego o standardzie ECDL

Mazowiecka Komenda OHP poszukuje wykonawcy na usługę zorganizowania i przeprowadzenie kursu z obsługi programów komputerowych oraz kursu komputerowego o standardzie ECDL dla uczestników projektu nr POWR.01.03-00-001/17 w ramach I Osi priorytetowej „Osoby młode na rynku pracy”, w ramach Działania 1.3. Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”, realizowanego na terenie województwa mazowieckiego w jednostkach organizacyjnych Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B

Mazowiecka Komenda OHP poszukuje wykonawcy na usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu nr POWR.01.03-00-0001/17 w ramach I Osi priorytetowej „Osoby młode na rynku pracy”, w ramach Działania 1.3.Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”, realizowanego na terenie województwa mazowieckiego w jednostkach organizacyjnych Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP
Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego

Mazowiecka Komenda OHP poszukuje wykonawcy na usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu języka angielskiego dla uczestników projektu nr POWR.01.03-00-001/17 w ramach I Osi priorytetowej „Osoby młode na rynku pracy” w ramach Działania 1.3.Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”, realizowanego na terenie województwa mazowieckiego w jednostkach organizacyjnych Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP”.
Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych i grupowych konsultacji psychologicznych oraz innych form wsparcia

Mazowiecka Komenda OHP poszukuje wykonawcy na usługę zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnych i grupowych konsultacji psychologicznych, zajęć z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży oraz grupowych warsztatów przygotowujących do usamodzielnienia, dla uczestników projektu nr POWR.01.03-00-001/17 w ramach I Osi priorytetowej „Osoby młode na rynku pracy” w ramach Działania 1.3.Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”, realizowanego na terenie województwa mazowieckiego w jednostkach organizacyjnych Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP”.
Ogłoszeni o zamówieniu na zorganizowanie wyżywienia

Mazowiecka Komenda OHP poszukuje wykonawcy na usługę zorganizowania wyżywienia dla uczestników projektu nr POWR.01.03-00-001/17 w ramach I Osi priorytetowej „Osoby młode na rynku pracy” w ramach Działania 1.3.Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”, realizowanego na terenie województwa mazowieckiego w jednostkach organizacyjnych Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP”.