szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Przetargi
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Młodzieżowe Biura Pracy
Punkty Pośrednictwa Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Hufce Pracy
Środowiskowe Hufce Pracy
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
Współpraca z zagranicą
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Administracja
Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego

Mazowiecka Komenda OHP poszukuje wykonawcy na usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu języka angielskiego dla uczestników projektu nr POWR.01.03-00-001/17 w ramach I Osi priorytetowej „Osoby młode na rynku pracy” w ramach Działania 1.3.Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”, realizowanego na terenie województwa mazowieckiego w jednostkach organizacyjnych Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP”.
Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych i grupowych konsultacji psychologicznych oraz innych form wsparcia

Mazowiecka Komenda OHP poszukuje wykonawcy na usługę zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnych i grupowych konsultacji psychologicznych, zajęć z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży oraz grupowych warsztatów przygotowujących do usamodzielnienia, dla uczestników projektu nr POWR.01.03-00-001/17 w ramach I Osi priorytetowej „Osoby młode na rynku pracy” w ramach Działania 1.3.Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”, realizowanego na terenie województwa mazowieckiego w jednostkach organizacyjnych Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP”.
Ogłoszeni o zamówieniu na zorganizowanie wyżywienia

Mazowiecka Komenda OHP poszukuje wykonawcy na usługę zorganizowania wyżywienia dla uczestników projektu nr POWR.01.03-00-001/17 w ramach I Osi priorytetowej „Osoby młode na rynku pracy” w ramach Działania 1.3.Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”, realizowanego na terenie województwa mazowieckiego w jednostkach organizacyjnych Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP”.

Dostawa oleju opałowego do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jaciążku

MWK OHP ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jaciążku
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów spożywczych w podziale na 15 części.

MWK OHP ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych w podziale na 15 części 

Załączniki:

 • Ogłoszenie
 • Unieważnienie Zamówienia  " Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych w podziale na 15 części  "
 • Ogłoszenie_o_zamówieniu
 • SIWZ
 • IPU
 •  

   Część I - 1a Formularz cenowy mięso wędliny 

  Część I - 1b Formularz cenowy mięso wędliny 

  Część I - 1c Formularz cenowy mięso wędliny 

  część II - 2a Formularz cenowy nabiał_(...) 

  część II - 2b Formularz cenowy nabiał (...) 

  część II - 2c Formularz cenowy nabiał (...) 

  Część III - 3a Formularz cenowy ryby i ryby mrożone 

  Część III - 3 b Formularz cenowy ryby i ryby mrożone 

  Część III - 3cFormularz cenowy ryby i ryby mrożone 

  Część IV - 4a Formularz cenowy warzywa i owoce 

  Część IV - 4b Formularz cenowy warzywa i owoce 

  Część IV - 4c Formularz cenowy warzywa i owoce 

  Część V -5a Formularz cenowy pieczywo 

  Część V - 5b Formularz cenowy pieczywo 

  Część V  - 5c Formularz cenowy pieczywo

 •  

   

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach zachowania trwałości rezultatów projektu OHP jako realizator usług rynku pracy

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach zachowania trwałości rezultatów projektu OHP jako realizator usług rynku pracy II

 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • Istotne postanowienia umowy
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 • Protokół z otwarcia ofert
 • Rozstrzygnięcie postępowania
 • Informacja o udzieleniu zamówienia CEiPM/211/I/2017

Wyżywienie dla KKZ Akcja Aktywizacja-EFS

Zorganizowanie i dostarczenie wyżywienia w formie cateringu dla 15 osób na terenie miast Warszawy i Płocka, w ramach projektu pn.: „Akcja Aktywizacja – EFS”, na potrzeby organizowanych przez Zamawia Numer referencyjny: MAZO/EFS/AA/211/XI/2017
Załączniki:
 • Ogłoszenie w Dzienniku Europejskim
 • SIWZ
 • OPZ
 • IPU 
 • Protokół z otwarcia ofert 31.05.2017
 • Rozstrzygnięcie  postępowania 08.06.2017 r.
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

MAZO/EFS/AA/211/V/2017

Zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla uczestników projektu "Akcja Aktywizacja - EFS"

Załączniki:

 • Ogłoszenie w Dzienniku Europejskim 07.04.2017,
 • Sprostowanie ogłoszenia 07.04.2017
 • Sprostowanie ogłoszenia 07.04.2017
 • Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Europejskim 2017/S 071-135385
 • Istotne postanowienia umowy KKZ AA 07.04
 • SIWZ KKZ AA 07.04.2017
 • załączniki edytowalne KKZ AA 07.04.2017
 • Zmiana treści SIWZ KKZ AA
 • Protokół z otwarcia ofert 20.04.2017
 • Informacja o wyborze KKZ AA
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu nr MAZO/EFS/AA/211/X/2016

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy informuje o wszczęciu postępowania na " Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z egzaminem dla uczestników projektu "Akcja aktywizacja - EFS "". Ogłoszenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2017/S 005-007034 w dniu 07.01.2017r.

19.01.2017r. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności zamawiającego.


Zawiadomienie o wyborze oferty 21.03.2017 r.

  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2018-02-22 11:57:12, zmiany wykonał(a): Oskar  Grzegorczyk