szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Młodzieżowe Biura Pracy
Punkty Pośrednictwa Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Hufce Pracy
Środowiskowe Hufce Pracy
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
Współpraca z zagranicą
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Administracja
Informacje ogólne

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy jest jednostką organizacyjną Ochotniczych Hufców Pracy realizującą politykę państwa w zakresie edukacji, wychowania oraz zatrudniania młodzieży.

W ramach MWK OHP na terenie woj. mazowieckiego funkcjonuje:

 • 18 Hufców Pracy (Garwolin, Grodzisk Mazowiecki, Kozienice, Mińsk Mazowiecki, Mława, Płock,  Pruszków, Warszawa,  Wołomin, Ostrołęka, Siedlce, Wyszków)

 • 1 Środowiskowy Hufiec Pracy (Ciechanów)

 • 6 Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży (Warszawa, Radom, Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Siedlce)

 w tym:

 • 6 Młodzieżowych Biur Pracy (Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce, Warszawa)

 • 6 Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej (Warszawa, Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce)

 • 16 Młodzieżowych Centrów Kariery  (Warszawa, Zwoleń, Bielsk, Myszyniec, Przasnysz, Pionki, Warka, Sochaczew, Białobrzegi, Pułtusk, Ostrów Mazowiecka, Karniewo, Iłża, Legionowo) 

 • 9 Punktów Pośrednictwa Pracy  (Warszawa, Sierpc, Maków  Mazowiecki, Lipsko, Węgrów, Grójec, Wyszków, Otwock, Szydłowiec)  

oraz

 • 2 Ośrodki Szkolenia i Wychowania   (Jaciążek, Radom)

 • 3 Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne przy OSiW   (Radom, Ciechanów, Jaciążek)
 • 2 Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży przy OSiW Radom oraz OSiW Jaciążek 
 • 3 Ośrodki Szkolenia Zawodowego (Ciechanów, Ostrołęka, Pionki)

Do zadań Mazowieckiej Komendy OHP należy w szczególności:

 • wspieranie publicznego systemu wychowawczego i edukacyjnego,

 • aktywizacja społeczna, zawodowa i ekonomiczna młodzieży,

 • organizowanie zatrudnienia młodzieży w wieku powyżej 15 lat, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół, bezrobotnych do 25 roku życia oraz uczniów i studentów,

 • poszukiwanie i przedkładanie młodzieży pozostającej bez pracy indywidualnych i grupowych ofert zatrudnienia,

 • realizowanie zadań z zakresu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz w zakresie świadczenia usług edukacyjnych, w szczególności dla młodzieży na lokalnym rynku pracy,

 • wspieranie merytoryczne innych jednostek OHP w zakresie problematyki rynku pracy,

 • podejmowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw w tym i proeuropejskich służących wychowaniu w procesie pracy i przeciwdziałaniu bezrobociu,

 • opracowywanie strategii działania MWK OHP w oparciu o wytyczne KG OHP,

 • wytyczanie kierunków działania i ustalanie planów pracy dla Komendy oraz dla podległych jej jednostek Ochotniczego Hufca Pracy w oparciu o plany strategiczne,

 • inicjowanie i organizowanie międzynarodowej współpracy i wymiany młodzieży,

 • inicjowanie, realizacja i koordynacja programów finansowanych ze środków europejskich w jednostkach organizacyjnych Komendy,

 • refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

 • koordynowanie działalności podległych sobie jednostek organizacyjnych na terenie województwa oraz inspirowanie do nowatorskich rozwiązań organizacyjnych i merytorycznych,

 • nadzorowanie działalności podległych jednostek, nadzorowanie gospodarowania powierzonym majątkiem oraz działalności gospodarczej.

 

 


  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2018-03-21 10:31:15, zmiany wykonał(a): Oskar  Grzegorczyk