szukaj
www.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Hufce Pracy
Młodzieżowe Biura Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Ośrodki Szkolenia Zawodowego
Punkty Pośrednictwa Pracy
Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży
Środowiskowy Hufiec Pracy
Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
EURES
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Redakcja Biuletynu
Administracja
Kontrole przeprowadzone w IV kwartale 2017 r.

W IV  kwartale 2017 r. przeprowadzono 6 kontroli w  jednostkach MWK OHP :

1) CEiPM Płock - ul. Padlewskiego 5, 09-402 Płock, kontrola sprawdzająca
 • wykonanie zaleceń pokontrolnych

2) PPP Szydłowiec - ul. Kolejowa 36, 26-500 Szydłowiec, kontrola problemowa
 • kontrola systemów informatycznych pod kątem legalności użytkowanego oprogramowania, bezpieczeństwa dostępu, przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, stanu technicznego użytkowanego sprzętu

3) 7-28 HP-DK Warszawa - ul. Rzymowskiego 38, 02-697 Warszawa, kontrola problemowa
 • dokumentacja obowiązująca w jednostce, przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, stan techniczny użytkowanego sprzętu, gospodarka materiałowa

4) PPP Wyszków - ul. Białostocka 9, 07-200 Wyszków, kontrola problemowa
 • kontrola stosowania ustawy o ochronie danych osobowych

5) 7-2 HP Ostrołęka - ul. Zawadzkiego 1A, 07-410 Ostrołęka, kontrola kompleksowa
 • organizacja wewnętrzna jednostki, dokumentacja obowiązująca w jednostce, rekrutacja uczestników, działalność wychowawcza i szkoleniowa, rozliczenie stanu osobowego uczestników, rzetelność sprawozdawcza, gospodarka materiałowa

6) 7-3 HP Mława - ul. Żwirki 16, 06-500 Mława, kontrola kompleksowa
 •  organizacja wewnętrzna jednostki, dokumentacja obowiązująca w jednostce, rekrutacja uczestników, działalność wychowawcza i szkoleniowa, rozliczenie stanu osobowego uczestników, rzetelność sprawozdawcza, gospodarka materiałowa

Kontrole przeprowadzone w III kwartale 2017 r.

W III  kwartale 2017 r. przeprowadzono 7 kontroli w jednostkach MWK OHP:

1) MCK w Iłży - ul. Garbarska 5, 27-100 Iłża, kontrola problemowa,
 • dokumentacja obowiązująca w MCK - zgodność ze standardami, książka inwentarzowa

2) Hufiec Pracy  7-35 w Płońsku – ul. Wolności 21, 09-100 Płońsk, kontrola problemowa
 • kontrola systemów informatycznych pod kątem legalności użytkowanego oprogramowania, bezpieczeństwa dostępu, przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, stanu technicznego użytkowanego sprzętu

3) Środowiskowy 7-5 Hufiec Pracy w Ciechanowie - ul. Niechodzka 14, 08-400 Ciechanów, kontrola sprawdzająca
 • wykonanie zaleceń pokontrolnych

4) 7-26 Hufiec Pracy w Pruszkowie - ul. Armii Krajowej 46/9, 05-800 Pruszków, kontrola problemowa
 • kontrola realizacji działań opiekuńczo - wychowawczych, prowadzenie dokumentacji wychowawczej, przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, współpraca z pracodawcami

5) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach - ul. 3 maja 28, 08-110 Siedlce, kontrola kompleksowa
 • struktura organizacyjna CEiPM, dokumentacja obowiązująca w MBP, MCiZ, MCK, OSZ i PPP  zgodność ze standardami, druki sprawozdawcze obowiązujące w CEiPM, gospodarka materiałowa  i eksploatacja samochodu służbowego, refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników, książki inwentarzowe

6) Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Jaciążku - Jaciążek 64A, 06-210 Płoniawy Bramura, kontrola problemowa
 •  kontrola realizacji działań opiekuńczo - wychowawczych, prowadzenie dokumentacji wychowawczej, gospodarka materiałowa

7) 7-31 Hufiec Pracy Grodzisk Mazowiecki - ul. Sportowa 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki II p. pokój 5, kontrola problemowa
 • kontrola realizacji działań opiekuńczo - wychowawczych, prowadzenie dokumentacji wychowawczej, zgodność ww. działań z Rocznym Planem Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej, gospodarka materiałowa  

Kontrole przeprowadzone w II kwartale 2017 r.

W II kwartale 2017 r. przeprowadzono 7 kontroli w jednostkach MWK OHP :

1) MCK Pionki – ul. Pl. Konstytucji 3-go Maja 3, 26-670 Pionki, kontrola problemowa
 • stopień realizacji planu pracy, zgodność przekazywanych danych ze sprawozdaniami, archiwizacja dokumentacji jednostki, gospodarka materiałowa.

2) OSZ Pionki -  ul. Leśna 3; 26-670 Pionki ,  kontrola problemowa
 • kontrola dokumentacji szkoleniowej, zgodność danych przekazywanych ze sprawozdaniami,

3) PPP Warszawa - ul. Kłopotowskiego 15 lok. 1, 03-708 Warszawa, kontrola problemowa
 • kontrola stosowania ustawy o ochronie danych osobowych

4) MCK Białobrzegi - ul. Żeromskiego 84, 26-800 Białobrzegi, kontrola problemowa
 • stosowanie testów KZZ (przeznaczenie, przechowywanie, rejestr), realizacja projektów autorskich, stopień realizacji planu pracy, zgodność przekazywanych danych ze sprawozdaniami, zgodność działalności ze standardami pośrednictwa pracy oraz kontrola dokumentacji szkoleniowej

5) MCK Warka - ul. Warszawska 45, 05-660 Warka, kontrola sprawdzająca/doraźna
 • kontrola dokumentacji szkoleniowej, zgodność danych przekazywanych ze sprawozdaniami, gospodarka materiałowa

6) PPP Grójec - ul. Drogowców 12, 05-600 Grójec, kontrola problemowa
 • stopień realizacji planu pracy, zgodność przekazywanych danych ze sprawozdaniami, archiwizacja dokumentacji jednostki, gospodarka materiałowa

7) 7-4 HP Warszawa - ul. Konopacka 16, 03-428 Warszawa, kontrola problemowa
 • efektywność kształcenia w roku szk. 2016/2017, współpraca z pracodawcami, gospodarka materiałowa

 

Kontrole przeprowadzone w I kwartale 2017 r.

W I kwartale 2017 r. przeprowadzono 8 kontroli w jednostkach:

1) 7-19 HP w Mińsk Mazowiecki – kontrola problemowa
 • przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, archiwizacja dokumentacji jednostki, gospodarka materiałowa
2) Punkt Pośrednictwa Pracy w Otwocku – kontrola problemowa
 • kontrola dokumentacji  prowadzonej przez PPP, zgodność przekazywanych danych ze sprawozdaniami.
3) MCiZ w Ciechanowie - kontrola problemowa
 • stosowanie testów KZZ (przeznaczenie, przechowywanie, rejestr), realizacja projektów autorskich, stopień realizacji planu pracy, zgodność zrealizowanego harmonogramu sesji wyjazdowych z notatkami służbowymi i kartami drogowymi

4) OSZ w Ciechanowie - kontrola problemowa
 • kontrola dokumentacji szkoleniowej, zgodność danych przekazywanych ze sprawozdaniami

5) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku - kontrola kompleksowa
 • struktura organizacyjna CEiPM, dokumentacja obowiązująca w MBP, MCiZ, MCK i PPP - zgodność ze standardami, druki sprawozdawcze obowiązujące w CEiPM, gospodarka i eksploatacja samochodu służbowego, książki inwentarzowa

6) 7-11 HP w Płocku – kontrola problemowa
 • dokumentacja obowiązująca w jednostce, działalność wychowawcza i szkoleniowa, rzetelność sprawozdawcza, gospodarka materiałowa

7) CEiPM w Radomiu – kontrola sprawdzająca
 • Wykonanie zaleceń pokontrolnych

8) 7-3 OSiW Zwoleń - kontrola problemowa
 • dokumentacja obowiązująca w jednostce, działalność wychowawcza i szkoleniowa, rozliczenie stanu osobowego uczestników, rzetelność sprawozdawcza, gospodarka materiałowa