szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Młodzieżowe Biura Pracy
Punkty Pośrednictwa Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Hufce Pracy
Środowiskowe Hufce Pracy
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
Współpraca z zagranicą
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Administracja
Kontrole przeprowadzone w I kwartale 2017 r.

W I kwartale 2017 r. przeprowadzono 8 kontroli w jednostkach:

1. 7-19 HP w Mińsk Mazowiecki – kontrola problemowa

- przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, archiwizacja dokumentacji jednostki, gospodarka materiałowa

 

2. Punkt Pośrednictwa Pracy w Otwocku – kontrola problemowa

- kontrola dokumentacji  prowadzonej przez PPP, zgodność przekazywanych danych ze sprawozdaniami.

 

3. MCiZ w Ciechanowie - kontrola problemowa

- stosowanie testów KZZ (przeznaczenie, przechowywanie, rejestr), realizacja projektów autorskich, stopień realizacji planu pracy, zgodność zrealizowanego harmonogramu sesji wyjazdowych z notatkami służbowymi i kartami drogowymi

 

4. OSZ w Ciechanowie - kontrola problemowa

- kontrola dokumentacji szkoleniowej, zgodność danych przekazywanych ze sprawozdaniami

 

5. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku - kontrola kompleksowa

- struktura organizacyjna CEiPM, dokumentacja obowiązująca w MBP, MCiZ, MCK i PPP - zgodność ze standardami, druki sprawozdawcze obowiązujące w CEiPM, gospodarka i eksploatacja samochodu służbowego, książki inwentarzowa

 

6. 7-11 HP w Płocku – kontrola problemowa

- dokumentacja obowiązująca w jednostce, działalność wychowawcza i szkoleniowa, rzetelność sprawozdawcza, gospodarka materiałowa

 

7. CEiPM w Radomiu – kontrola sprawdzająca

- Wykonanie zaleceń pokontrolnych

 

8. 7-3 OSiW Zwoleń - kontrola problemowa

- dokumentacja obowiązująca w jednostce, działalność wychowawcza i szkoleniowa, rozliczenie stanu osobowego uczestników, rzetelność sprawozdawcza, gospodarka materiałowa

 

 

 

1.   


Kontrole przeprowadzone w IV kwartale 2016 r.

W IV kwartale 2016 r. przeprowadzono 6 kontroli w jednostkach:

1) Punkt Pośrednictwa Pracy w Węgrowie - kontrola problemowa
 - kontrola stosowania ustawy o ochronie danych osobowych

2) CEiPM w Ostrołęce -kontrola sprawdzająca
- wykonanie zaleceń pokontrolnych

3) MCK w Ostrowi Mazowieckiej -kontrola doraźna
- stopień realizacji planu pracy , archiwizacja dokumentacji jednostki, dokumentacja obowiązująca w jednostce

4) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku
– kontrola problemowa - zgodność dokumentacji refundacyjnych wynagrodzeń pracowników młodocianych

5) 7-5 ŚHP w Ciechanowie - kontrola kompleksowa
- organizacja wewnętrzna jednostki, dokumentacja obowiązująca w jednostce, rekrutacja uczestników , działalność wychowawcza i szkoleniowa, rozliczenie stanu osobowego uczestników , rzetelność sprawozdawcza, gospodarka materiałowa

6) Pion organizacyjno-administracyjny w Warszawie – kontrola problemowa - kontrola dokumentacji z zakresu zamówień publicznych (przetargi), zgodność z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych .

Kontrole przeprowadzone w II kwartale 2016 r.

W II kwartale 2016 r. przeprowadzono 9 kontroli w jednostkach:

1) 7-13 HP-DK – Kozienice ul. Bohaterów Studzianek 30- kontrola problemowa
 - efektywność kształcenia w roku szkolnym 2015/2016, współpraca               z pracodawcami.

 2) MCK w Legionowie ul. J. Piłsudskiego - kontrola problemowa
- stopień realizacji planu pracy, zgodność przekazywanych danych ze sprawozdaniami, archiwizacja dokumentacji jednostki, gospodarka materiałowa.

3) MCiZ w Siedlcach ul. 3 Maja 28 - kontrola problemowa
 -kontrola systemów informatycznych pod katem legalności użytkowanego oprogramowania, bezpieczeństwa dostępu, przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, stanu technicznego użytkowanego sprzętu.

 4) CEiPM w Radomiu ul. J.I. Kraszewskiego 1/7 - kontrola kompleksowa
 - struktura organizacyjna CEiPM , dokumentacja obowiązująca w MBP, MCiZ, MCK, zgodność ze standardami, druki sprawozdawcze obowiązujące w CEiPM, gospodarka materiałowa i eksploatacja samochodu służbowego, refundacja wynagrodzeń młodocianych.

5) OSiW-WSP w Zwoleniu ul. Kościuszki 39 - kontrola problemowa -kontrola dokumentacji, zgodność przychodu i rozchodu magazynowego, gospodarka materiałowa.

6) MCK Warszawa Wola ul. Rabsztyńska 8 - kontrola problemowa -kontrola stosowania ustawy o ochronie danych osobowych.

7) CEiPM w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 49 – kontrola sprawdzająca
- wykonanie zaleceń pokontrolnych.

8) CEiPM w Ostrołęce ul. Zawadzkiego 1A - kontrola sprawdzająca , doraźna
-organizacja wewnętrzna jednostki , dokumentacja obowiązująca w jednostce, refundacja, rzetelność sprawozdawcza, stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych, bezpieczeństwo dostępu informatycznego , legalność użytkowanego oprogramowania , stan techniczny sprzętu, archiwizacja dokumentacji jednostki , gospodarka materiałowa i eksploatacja samochodu służbowego, książka inwentarzowa.

 9) MCK w Sochaczewie ul. Staszica 50 - kontrola problemowa
- stopień realizacji planu pracy , zgodność przekazywania danych ze sprawozdaniami , archiwizacja dokumentacji jednostki, gospodarka materiałowa

Kontrole przeprowadzone w III kwartale 2016 r.

Kontrole przeprowadzone w III kwartale 2016 r.

W III kwartale 2016 r. przeprowadzono 7 kontroli w jednostkach:

1) Zespołu ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej MWK OHP w Warszawie - kontrola problemowa
 - kontrola zgodności dokumentacji projektowej w zakresie realizowanych projektów

2) MCK w Bielsku – kontrola problemowa
- stosowanie testów KZZ(przeznaczenie, przechowywanie ,rejestr), realizacja projektów autorskich , stopień realizacji planu pracy, archiwizacja dokumentacji jednostki, gospodarka materiałowa

3) 7-6 HP Warszawa – kontrola problemowa
 - kontrola realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie dokumentacji wychowawczej, zgodność ww. działań z Rocznym Planem Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej

4) PPP Szydłowiec - kontrola problemowa
- kontrola dokumentacji prowadzonej przez PPP, zgodność przekazywanych danych ze sprawozdaniami, archiwizacja dokumentacji jednostki, gospodarka materiałowa

5) 7-3 OSiW w Zwoleniu- kontrola sprawdzająca
-wykonanie zaleceń pokontrolnych

6) CEiPM w Warszawie – kontrola kompleksowa
 - struktura organizacyjna CEiPM , dokumentacja obowiązująca w MBP, MCiZ, MCK, OSZ i PPP - zgodność ze standardami , druki sprawozdawcze obowiązujące w CEiPM, gospodarka materiałowa i eksploatacja samochodu służbowego, refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników, książki inwentarzowe

7) OSZ w Ostrołęce - kontrola problemowa
- kontrola dokumentacji szkoleniowej, zgodność danych przekazywanych ze sprawozdaniami

Kontrole przeprowadzone w I kwartale 2016 r.

W I kwartale 2016 r. przeprowadzono 8 kontroli w jednostkach:

1. CEiPM w Siedlcach – kontrola problemowa

- kontrola zgodności dokumentacji refundacyjnych wynagrodzeń pracowników młodocianych.

2. PPP w Lipsku – kontrola problemowa

- kontrola dokumentacji prowadzonej przez PPP, zgodność przekazywanych danych ze sprawozdaniami, archiwizacja dokumentacji jednostki, gospodarka materiałowa.

3. MCK w Warce – kontrola problemowa

- stosowanie testów KZZ (przeznaczenie, przechowywanie, rejestr), realizacja projektów autorskich, stopień realizacji planu pracy, archiwizacja dokumentacji jednostki, gospodarka materiałowa.

4. MCK w Przasnyszu – kontrola problemowa

- stopień realizacji planu pracy, zgodność przekazywanych danych ze sprawozdaniami, archiwizacja dokumentacji jednostki, gospodarka materiałowa.

5. MCK w Myszyńcu – kontrola problemowa

- stosowanie testów KZZ (przeznaczenie, przechowywanie, rejestr), realizacja projektów autorskich, stopień realizacji planu pracy, archiwizacja dokumentacji jednostki, gospodarka materiałowa.

6. ROSZM w Jaciążku – kontrola sprawdzająca

- wykonania zaleceń pokontrolnych.

7. 7-2 HP DK w Ostrołęce – kontrola kompleksowa

- organizacja wewnętrzna jednostki, dokumentacja obowiązująca w jednostce, rekrutacja uczestników, działalność wychowawcza i szkoleniowa,  rozliczenie stanu osobowego uczestników, rzetelność sprawozdawcza, gospodarka materiałowa.

8. CEiPM w Ostrołęce – kontrola doraźna

- gospodarka materiałowa, transport, archiwizacja dokumentacji.


2016-04-21
autor: Urszula Kalińska

  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2017-08-21 09:26:49, zmiany wykonał(a): marta