szukaj
www.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Hufce Pracy
Młodzieżowe Biura Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Ośrodki Szkolenia Zawodowego
Punkty Pośrednictwa Pracy
Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży
Środowiskowy Hufiec Pracy
Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
EURES
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Redakcja Biuletynu
Administracja
Kontrole przeprowadzone w I kwartale 2018 r.

 

W I  kwartale 2018 r. przeprowadzono 10 kontroli w  jednostkach MWK OHP :

1) PPP Otwock - ul. Generała Filipowicza 9, 05-400 Otwock, kontrola sprawdzająca

 • kontrola dokumentacji prowadzonej przez PPP, zgodność przekazywanych danych ze sprawozdaniami , przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych


2) MCK Warka - ul. Warszawska 45, 05-660 Warka, kontrola problemowa

 • kontrola dokumentacji prowadzonej przez MCK, zgodność przekazywanych danych   ze sprawozdaniami , promocja jednostki


3) PPP Wyszków - ul. Białostocka 9, 07-200 Wyszków, kontrola doraźna

 • realizacja zaleceń kontroli MWK.ZK.082.1.28.2017.GW


4) 7-18 HP-DK Garwolin - ul. Janusza Korczaka 10, 08-400 Garwolin, kontrola kompleksowa

 • kontrola realizacji działań opiekuńczo - wychowawczych, prowadzenie dokumentacji wychowawczej, przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, współpraca z pracodawcami


5) Punkt Pośrednictwa Pracy w Sierpcu - ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc, kontrola problemowa

 • kontrola dokumentacji prowadzonej przez PPP, zgodność przekazywanych danych ze sprawozdaniami , przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych


6) Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszyńcu - ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, kontrola problemowa

 •  kontrola dokumentacji prowadzonej przez MCK, zgodność przekazywanych danych ze sprawozdaniami , promocja jednostki

 

7) Młodzieżowe Centrum Kariery w Ostrowi Mazowieckiej - ul. 3 Maja 55, 07-300 Ostrów Mazowiecka, kontrola problemowa

 • dokumentacja obowiązująca w jednostce, przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, stan techniczny użytkowanego sprzętu, organizacja wewnętrzna jednostki

 

8) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach - ul. 3-go Maja 28, 08-110 Siedlce, kontrola doraźna

 • kontrola dokumentacji ewidencyjnej pracowników CEIPM Siedlce

 

9) Warsztaty Szkoleniowo - Produkcyjne z siedzibą w Ciechanowie - ul. Niechodzka /14g,

06–400 Ciechanów, kontrola kompleksowa

 • organizacja wewnętrzna jednostki, dokumentacja obowiązująca w jednostce, frekwencja  na zajęciach praktycznych, gospodarka materiałowa

 

10) PPP w Maków Mazowiecki - ul. Przasnyska 77, 06-200 Maków Mazowiecki, kontrola problemowa

 • kontrola dokumentacji prowadzonej przez PPP, zgodność przekazywanych danych   ze sprawozdaniami , promocja jednostki

Kontrole przeprowadzone w II kwartale 2018 r.

 

W II kwartale 2018 r. przeprowadzono 8 kontroli w  jednostkach MWK OHP :

1) Hufcu Pracy 7-31 w Grodzisku Mazowieckim - ul. Sportowa 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, kontrola sprawdzająca

 • wykonanie zaleceń pokontrolnych


2) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach - ul. 3-go Maja 28, 08-110 Siedlce, kontrola sprawdzająca

 • wykonanie zaleceń pokontrolnych


3) Hufiec Pracy 7-36 w Wołominie - ul. Moniuszki 11, 05-200 Wołomin, kontrola problemowa

 • kontrola systemów informatycznych pod kątem legalności użytkowanego oprogramowania, bezpieczeństwa dostępu, przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, stanu technicznego użytkowanego sprzętu.


4) Młodzieżowe Centrum Kariery w Karniewie - ul. Pułtuska 3, 06-425 Karniewo, kontrola problemowa

 • kontrola realizacji działań opiekuńczo - wychowawczych, prowadzenie dokumentacji wychowawczej, przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, współpraca z pracodawcami


5) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie - ul. 17 Stycznia 49, 06-400 Ciechanów, kontrola kompleksowa

 •  struktura organizacyjna CEiPM, dokumentacja obowiązująca w MBP, MCiZ, OSZ i PPP - zgodność ze standardami, druki sprawozdawcze obowiązujące w CEiPM, gospodarka i eksploatacja samochodu służbowego, refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników, książki inwentarzowe

 

6) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu - ul. Kraszewskiego 1/7, 26-600 Radom, kontrola kompleksowa

 • kontrola systemów informatycznych pod kątem legalności użytkowanego oprogramowania, gospodarka materiałowa i eksploatacja samochodu służbowego, refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników.

 

7) 7-7 Hufcu Pracy Siedlce - ul. 3 Maja 28 pokój 305, 08-110 Siedlce, kontrola problemowa

 • kontrola realizacji działań opiekuńczo - wychowawczych, realizacja planu, współpraca z pracodawcami

 

8) OSiW Radom - ul. J. I. Kraszewskiego 1/7, 26-610 Radom, kontrola kompleksowa

 • organizacja wewnętrzna jednostki, dokumentacja obowiązująca w jednostce, rekrutacja uczestników, rozliczenie stanu osobowego, uczestników, rzetelność sprawozdawcza, gospodarka materiałowa

Kontrole przeprowadzone w IV kwartale 2017 r.

W IV  kwartale 2017 r. przeprowadzono 6 kontroli w  jednostkach MWK OHP :

1) CEiPM Płock - ul. Padlewskiego 5, 09-402 Płock, kontrola sprawdzająca
 • wykonanie zaleceń pokontrolnych

2) PPP Szydłowiec - ul. Kolejowa 36, 26-500 Szydłowiec, kontrola problemowa
 • kontrola systemów informatycznych pod kątem legalności użytkowanego oprogramowania, bezpieczeństwa dostępu, przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, stanu technicznego użytkowanego sprzętu

3) 7-28 HP-DK Warszawa - ul. Rzymowskiego 38, 02-697 Warszawa, kontrola problemowa
 • dokumentacja obowiązująca w jednostce, przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, stan techniczny użytkowanego sprzętu, gospodarka materiałowa

4) PPP Wyszków - ul. Białostocka 9, 07-200 Wyszków, kontrola problemowa
 • kontrola stosowania ustawy o ochronie danych osobowych

5) 7-2 HP Ostrołęka - ul. Zawadzkiego 1A, 07-410 Ostrołęka, kontrola kompleksowa
 • organizacja wewnętrzna jednostki, dokumentacja obowiązująca w jednostce, rekrutacja uczestników, działalność wychowawcza i szkoleniowa, rozliczenie stanu osobowego uczestników, rzetelność sprawozdawcza, gospodarka materiałowa

6) 7-3 HP Mława - ul. Żwirki 16, 06-500 Mława, kontrola kompleksowa
 •  organizacja wewnętrzna jednostki, dokumentacja obowiązująca w jednostce, rekrutacja uczestników, działalność wychowawcza i szkoleniowa, rozliczenie stanu osobowego uczestników, rzetelność sprawozdawcza, gospodarka materiałowa

Kontrole przeprowadzone w III kwartale 2017 r.

W III  kwartale 2017 r. przeprowadzono 7 kontroli w jednostkach MWK OHP:

1) MCK w Iłży - ul. Garbarska 5, 27-100 Iłża, kontrola problemowa,
 • dokumentacja obowiązująca w MCK - zgodność ze standardami, książka inwentarzowa

2) Hufiec Pracy  7-35 w Płońsku – ul. Wolności 21, 09-100 Płońsk, kontrola problemowa
 • kontrola systemów informatycznych pod kątem legalności użytkowanego oprogramowania, bezpieczeństwa dostępu, przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, stanu technicznego użytkowanego sprzętu

3) Środowiskowy 7-5 Hufiec Pracy w Ciechanowie - ul. Niechodzka 14, 08-400 Ciechanów, kontrola sprawdzająca
 • wykonanie zaleceń pokontrolnych

4) 7-26 Hufiec Pracy w Pruszkowie - ul. Armii Krajowej 46/9, 05-800 Pruszków, kontrola problemowa
 • kontrola realizacji działań opiekuńczo - wychowawczych, prowadzenie dokumentacji wychowawczej, przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, współpraca z pracodawcami

5) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach - ul. 3 maja 28, 08-110 Siedlce, kontrola kompleksowa
 • struktura organizacyjna CEiPM, dokumentacja obowiązująca w MBP, MCiZ, MCK, OSZ i PPP  zgodność ze standardami, druki sprawozdawcze obowiązujące w CEiPM, gospodarka materiałowa  i eksploatacja samochodu służbowego, refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników, książki inwentarzowe

6) Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Jaciążku - Jaciążek 64A, 06-210 Płoniawy Bramura, kontrola problemowa
 •  kontrola realizacji działań opiekuńczo - wychowawczych, prowadzenie dokumentacji wychowawczej, gospodarka materiałowa

7) 7-31 Hufiec Pracy Grodzisk Mazowiecki - ul. Sportowa 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki II p. pokój 5, kontrola problemowa
 • kontrola realizacji działań opiekuńczo - wychowawczych, prowadzenie dokumentacji wychowawczej, zgodność ww. działań z Rocznym Planem Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej, gospodarka materiałowa