szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Młodzieżowe Biura Pracy
Punkty Pośrednictwa Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Hufce Pracy
Środowiskowe Hufce Pracy
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
Współpraca z zagranicą
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Administracja
Kontrole Wewnętrzne przeprowadzone w II kwartale 2017 r.

W II kwartale 2017 r. przeprowadzono 7 kontroli w  jednostkach MWK  OHP :

 

 1.  MCK Pionkiul. Pl. Konstytucji 3-go Maja 3, 26-670 Pionki, kontrola problemowa

   -  stopień realizacji planu pracy, zgodność przekazywanych danych ze sprawozdaniami, archiwizacja dokumentacji jednostki, gospodarka materiałowa.

   

 2.  OSZ Pionki -  ul. Leśna 3; 26-670 Pionki ,  kontrola problemowa

  - kontrola dokumentacji szkoleniowej, zgodność danych przekazywanych ze sprawozdaniami,

   

 3. PPP Warszawa - ul. Kłopotowskiego 15 lok. 1, 03-708 Warszawa, kontrola problemowa

   - kontrola stosowania ustawy o ochronie danych osobowych

   

 4. MCK Białobrzegi - ul. Żeromskiego 84, 26-800 Białobrzegi, kontrola problemowa

   -  stosowanie testów KZZ (przeznaczenie, przechowywanie, rejestr), realizacja projektów autorskich, stopień realizacji planu pracy, zgodność przekazywanych danych ze sprawozdaniami, zgodność działalności ze standardami pośrednictwa pracy oraz kontrola dokumentacji szkoleniowej

   

 5. MCK Warka - ul. Warszawska 45, 05-660 Warka, kontrola sprawdzająca/doraźna

   - kontrola dokumentacji szkoleniowej, zgodność danych przekazywanych ze sprawozdaniami,  gospodarka materiałowa

   

   

 6. PPP Grójec  - ul. Drogowców 12, 05-600 Grójec, kontrola problemowa

   -  stopień realizacji planu pracy, zgodność przekazywanych danych ze sprawozdaniami, archiwizacja dokumentacji jednostki, gospodarka materiałowa

   

 7. 7-4 HP Warszawa - ul. Konopacka 16, 03-428 Warszawa, kontrola problemowa

   - efektywność kształcenia w roku szk. 2016/2017, współpraca z pracodawcami, gospodarka materiałowa

   


Kontrole przeprowadzone w I kwartale 2017 r.

W I kwartale 2017 r. przeprowadzono 8 kontroli w jednostkach:

1. 7-19 HP w Mińsk Mazowiecki – kontrola problemowa

- przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, archiwizacja dokumentacji jednostki, gospodarka materiałowa

 

2. Punkt Pośrednictwa Pracy w Otwocku – kontrola problemowa

- kontrola dokumentacji  prowadzonej przez PPP, zgodność przekazywanych danych ze sprawozdaniami.

 

3. MCiZ w Ciechanowie - kontrola problemowa

- stosowanie testów KZZ (przeznaczenie, przechowywanie, rejestr), realizacja projektów autorskich, stopień realizacji planu pracy, zgodność zrealizowanego harmonogramu sesji wyjazdowych z notatkami służbowymi i kartami drogowymi

 

4. OSZ w Ciechanowie - kontrola problemowa

- kontrola dokumentacji szkoleniowej, zgodność danych przekazywanych ze sprawozdaniami

 

5. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku - kontrola kompleksowa

- struktura organizacyjna CEiPM, dokumentacja obowiązująca w MBP, MCiZ, MCK i PPP - zgodność ze standardami, druki sprawozdawcze obowiązujące w CEiPM, gospodarka i eksploatacja samochodu służbowego, książki inwentarzowa

 

6. 7-11 HP w Płocku – kontrola problemowa

- dokumentacja obowiązująca w jednostce, działalność wychowawcza i szkoleniowa, rzetelność sprawozdawcza, gospodarka materiałowa

 

7. CEiPM w Radomiu – kontrola sprawdzająca

- Wykonanie zaleceń pokontrolnych

 

8. 7-3 OSiW Zwoleń - kontrola problemowa

- dokumentacja obowiązująca w jednostce, działalność wychowawcza i szkoleniowa, rozliczenie stanu osobowego uczestników, rzetelność sprawozdawcza, gospodarka materiałowa

 

 

 

1.   


  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2017-12-06 15:32:53, zmiany wykonał(a): grzegorz