szukaj
www.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Hufce Pracy
Młodzieżowe Biura Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Ośrodki Szkolenia Zawodowego
Punkty Pośrednictwa Pracy
Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży
Środowiskowy Hufiec Pracy
Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
EURES
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Redakcja Biuletynu
Administracja
Tryb rozpatrywania skarg i wniosków

Skargi i wnioski w Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendzie OHP przyjmowane i rozpatrywane są zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46 z dnia 22 stycznia 2002 r.).

Tryb organizacji, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków określa Regulamin Organizacyjny Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Komendant Wojewódzki OHP lub Zastępca Komendanta Wojewódzkiego OHP w sprawie skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 14.00-15.45.
 

2018-05-09
autor: Marta Sadowska
opublikował: Oskar Grzegorczyk