szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Młodzieżowe Biura Pracy
Punkty Pośrednictwa Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Hufce Pracy
Środowiskowe Hufce Pracy
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
Współpraca z zagranicą
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Administracja
Tryb rozpatrywania skarg i wniosków

Skargi i wnioski w Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendzie OHP przyjmowane i rozpatrywane są zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46 z dnia 22 stycznia 2002 r.).

Tryb organizacji, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków określa Regulamin Organizacyjny Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Komendant Wojewódzki OHP lub Zastępca Komendanta Wojewódzkiego OHP w sprawie skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 1400-1545.

 


2008-02-11
autor: Modesta Topola-Orlińska
  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2018-03-21 10:31:15, zmiany wykonał(a): Oskar  Grzegorczyk