szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Przetargi
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Młodzieżowe Biura Pracy
Punkty Pośrednictwa Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Hufce Pracy
Środowiskowe Hufce Pracy
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
Współpraca z zagranicą
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Administracja
Zamówienia publiczne

Przejdź do przetargów

Przejdź do zapytań ofertowych
 

Rozeznanie rynku MWK OHP

Rozeznanie rynku/Szacowanie

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego  MWK OHP zwraca się z prośbą oszacowania wartości zamówienia, którego przedmiotem będzie wykonanie kompleksowej usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych dla 130 osób w ramach projektu POWR.01.03.01-IP.03-00-001/17 w ramach I Osi priorytetowej „Osoby młode na rynku pracy”, w ramach Działania 1.3.Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”.

  • Usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych dla 130  uczestników projektu realizowanego przez MWK OHP  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2018-03-21 10:31:15, zmiany wykonał(a): Oskar  Grzegorczyk