szukaj
www.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Hufce Pracy
Młodzieżowe Biura Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Ośrodki Szkolenia Zawodowego
Punkty Pośrednictwa Pracy
Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży
Środowiskowy Hufiec Pracy
Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
EURES
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Redakcja Biuletynu
Administracja
Redakcja Biuletynu

Marta Sadowska- opiekun strony

tel/fax: 22 827 21 54

e-mail: marta.sadowska@mazowiecka.ohp.pl 


Grzegorz Wojtkowski - osoba ds. kontrolnych

tel/fax: 22 827 21 54

e-mail: grzegorz.wojtkowski@mazowiecka.ohp.pl


Oskar Grzegorczyk - administrator strony

e-mail: administrator@mazowiecka.ohp.pl

 

2018-05-09
autor: Marta Sadowska
opublikował: Oskar Grzegorczyk