szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Młodzieżowe Biura Pracy
Punkty Pośrednictwa Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Hufce Pracy
Środowiskowe Hufce Pracy
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
Współpraca z zagranicą
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Administracja
Używane skróty

OHP – Ochotnicze Hufce Pracy

MWK – Mazowiecka Wojewódzka Komenda

ROSZM – Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży 

OSiW – Ośrodek Szkolenia i Wychowania

HP – Hufiec Pracy

ŚHP - Środowiskowy Hufiec Pracy

CEiPM – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży

MBP – Młodzieżowe Biuro Pracy

MCK - Młodzieżowe Centrum Kariery 

MCIZ - Mobilne Centrum Informacji Zawodowej 

 

PPP – Punkt Pośrednictwa Pracy

RNZ - Rzemieślnicza Nauka Zawodu

ZSZ - Zasadnicza Szkoła Zawodowa


2010-03-08
autor: Andrzej Dowejko
  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2018-03-21 10:31:15, zmiany wykonał(a): Oskar  Grzegorczyk