szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Młodzieżowe Biura Pracy
Punkty Pośrednictwa Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Hufce Pracy
Środowiskowe Hufce Pracy
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
Współpraca z zagranicą
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Administracja
STATYSTYKA ODWIEDZIN
ilość wizyttytuł artykułu
4182Hufce Pracy MWK OHP
3109Młodzieżowe Biura Pracy MWK OHP
1817Kluby Pracy MWK OHP
1747Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP
1133ŚHP
1007MCIZ
915HP
891Centra Edukacji i Pracy MWK OHP
882Ogłoszenie o zamówieniu nr MAZO/EFS/AA/211/X/2016
880OSiW
790Informacje ogólne
783CEiPM
742Podstawa prawna
643Formularze
526Agrostart
402MAZO/EFS/AA/211/V/2017
354PPP
320Tryb rozpatrywania skarg i wniosków
270MCK
270Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach zachowania trwałości rezultatów projektu OHP jako realizator usług rynku pracy
195Ośrodki Szkolenia Zawodowego OSZ
170Pracownicy biura MAZO
153Wyżywienie dla KKZ Akcja Aktywizacja-EFS
127MBP
126Majątek MWK OHP
95Plan działalności Mazowieckiej Wojewodzkiej Komendy OHP na rok 2017
87Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów spożywczych w podziale na 15 części.
72Kontrole przeprowadzone w II kwartale 2016 r.
72Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016
71Kontrole przeprowadzone w IV kwartale 2016 r.
70Kontrole przeprowadzone w III kwartale 2016 r.
55Sprawozdanie z realizacji Planu działalności za rok 2016 r.
14Projekty EFS
10Projekty EFS
9Kontrole przeprowadzone w I kwartale 2017 r.
  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2017-08-11 10:43:48, zmiany wykonał(a): marta