szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Młodzieżowe Biura Pracy
Punkty Pośrednictwa Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Hufce Pracy
Środowiskowe Hufce Pracy
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
Współpraca z zagranicą
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Administracja
STATYSTYKA ODWIEDZIN
ilość wizyttytuł artykułu
4271Hufce Pracy MWK OHP
3312Młodzieżowe Biura Pracy MWK OHP
1901Kluby Pracy MWK OHP
1824Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP
1227ŚHP
1094Ogłoszenie o zamówieniu nr MAZO/EFS/AA/211/X/2016
1080MCIZ
1018HP
962OSiW
930Centra Edukacji i Pracy MWK OHP
905Informacje ogólne
858CEiPM
833Podstawa prawna
682Formularze
575Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach zachowania trwałości rezultatów projektu OHP jako realizator usług rynku pracy
557Agrostart
530MAZO/EFS/AA/211/V/2017
483Ogłoszeni o zamówieniu na zorganizowanie wyżywienia
445PPP
390Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego
386Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych i grupowych konsultacji psychologicznych oraz innych form wsparcia
356MCK
354Tryb rozpatrywania skarg i wniosków
332Rozeznanie rynku MWK OHP
313Wyżywienie dla KKZ Akcja Aktywizacja-EFS
293Pracownicy biura MAZO
283Majątek MWK OHP
275Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów spożywczych w podziale na 15 części.
254Przeprowadzenie prac remontowych w pomieszczeniach Środowiskowego Hufca Pracy 7-5 w Ciechanowie przy ul. Niechodzkiej 14 H.
239Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach zachowania trwałości rezultatów projektu pn. OHP jako realizator usług rynku pracy
232Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B
230MBP
227Ośrodki Szkolenia Zawodowego OSZ
153Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby biura MWK OHP
143Rozeznanie rynku MWK OHP
143Dostawa oleju opałowego do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jaciążku
124Kontrole przeprowadzone w I kwartale 2017 r.
111Zamówienia publiczne
111Rozeznanie rynku MWK OHP
97Usługi porządkowe
94Projekty EFS
79Projekty EFS
47Przekazanie majątku
43Kontrole przeprowadzone w II kwartale 2017 r.
38 Plan działalności Mazowieckiej Wojewodzkiej Komendy OHP na rok 2018
  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2018-03-20 11:32:0, zmiany wykonał(a): marta