szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Młodzieżowe Biura Pracy
Punkty Pośrednictwa Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Hufce Pracy
Środowiskowe Hufce Pracy
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
Współpraca z zagranicą
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Administracja
STATYSTYKA ODWIEDZIN
ilość wizyttytuł artykułu
4214Hufce Pracy MWK OHP
3202Młodzieżowe Biura Pracy MWK OHP
1845Kluby Pracy MWK OHP
1771Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP
1160ŚHP
1024MCIZ
962Ogłoszenie o zamówieniu nr MAZO/EFS/AA/211/X/2016
947HP
900Centra Edukacji i Pracy MWK OHP
896OSiW
822Informacje ogólne
801CEiPM
762Podstawa prawna
655Formularze
531Agrostart
436MAZO/EFS/AA/211/V/2017
424Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach zachowania trwałości rezultatów projektu OHP jako realizator usług rynku pracy
373PPP
325Tryb rozpatrywania skarg i wniosków
294MCK
212Pracownicy biura MAZO
204Wyżywienie dla KKZ Akcja Aktywizacja-EFS
202Ośrodki Szkolenia Zawodowego OSZ
175Majątek MWK OHP
156MBP
146Przeprowadzenie prac remontowych w pomieszczeniach Środowiskowego Hufca Pracy 7-5 w Ciechanowie przy ul. Niechodzkiej 14 H.
143Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów spożywczych w podziale na 15 części.
130Plan działalności Mazowieckiej Wojewodzkiej Komendy OHP na rok 2017
101Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016
83Sprawozdanie z realizacji Planu działalności za rok 2016 r.
60Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby biura MWK OHP
34Kontrole przeprowadzone w I kwartale 2017 r.
24Projekty EFS
19Rozeznanie rynku MWK OHP
17Projekty EFS
8Kontrole Wewnętrzne przeprowadzone w II kwartale 2017 r.
8Rozeznanie rynku MWK OHP
  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2017-11-20 15:43:06, zmiany wykonał(a): Oskar  Grzegorczyk