szukaj
www.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Hufce Pracy
Młodzieżowe Biura Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Ośrodki Szkolenia Zawodowego
Punkty Pośrednictwa Pracy
Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży
Środowiskowy Hufiec Pracy
Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
EURES
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Redakcja Biuletynu
Administracja
STATYSTYKA ODWIEDZIN
ilość wizyttytuł artykułu
4289Hufce Pracy MWK OHP
3422Młodzieżowe Biura Pracy MWK OHP
1942Kluby Pracy MWK OHP
1859Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP
1286Środowiskowy Hufiec Pracy
1132Mobilne Centra Informacji Zawodowej
1078Hufce Pracy
1030Ośrodki Szkolenia i Wychowania
953Centra Edukacji i Pracy MWK OHP
915Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
908Podstawa prawna
706Formularze
668Ogłoszeni o zamówieniu na zorganizowanie wyżywienia
655Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie kompleksowej usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych dla 123 osób (9 części)
582Agrostart
549Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego
541Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych i grupowych konsultacji psychologicznych oraz innych form wsparcia
508Punkty Pośrednictwa Pracy
475Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu kreowania wizerunku obejmujących przeprowadzenie warsztatów z usługą stylisty, przeprowadzenie metamorfozy, zakup strojów dla uczestników
456Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B
433Młodzieżowe Centra Kariery
424Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z obsługi programów komputerowych oraz kursu komputerowego o standardzie ECDL
405Majątek MWK OHP
382Tryb rozpatrywania skarg i wniosków
302Młodzieżowe Biura Pracy
248Ośrodki Szkolenia Zawodowego
206Kontrole przeprowadzone w I kwartale 2017 r.
183Zamówienia publiczne
177Pośrednictwo i doradztwo zawodowe
145Kształcenie
141Projekty EFS
126Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów biurowych
116Przekazanie majątku
113 Plan działalności Mazowieckiej Wojewodzkiej Komendy OHP na rok 2018
105Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów biurowych
103Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w siedzibie Środowiskowego Hufca Pracy (7-5) w Ciechanowie
103Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie kompleksowej usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów dla 148 osób
95Kontrole przeprowadzone w II kwartale 2017 r.
81Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017
72Kontrole przeprowadzone w III kwartale 2017 r.
72Kontrole przeprowadzone w IV kwartale 2017 r.
56Sprawozdanie z realizacji Planu działalności za rok 2017 r.
28Wznowienie działalności OSiW w Jaciążku