szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Młodzieżowe Biura Pracy
Punkty Pośrednictwa Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Hufce Pracy
Środowiskowe Hufce Pracy
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
Współpraca z zagranicą
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Administracja
STATYSTYKA ODWIEDZIN
Strona główna - 1667649 wizyt
 Informacje - 2398 wizyt
 Informacje ogólne - 24825 wizyt
Dokumentacja - 2093 wizyt
 Podstawa prawna - 12934 wizyt
 Majątek WK - 11726 wizyt
 Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry - 29337 wizyt
 Tryb rozpatrywania wniosków - 11631 wizyt
 Zamówienia publiczne - 144172 wizyt
 Zapytania ofertowe - 934 wizyt
 Przetargi - 660 wizyt
 Kontrola zarządcza - 6283 wizyt
 Struktura Organizacyjna - 1667 wizyt
Wojewódzka Komenda OHP - 41663 wizyt
 Centra Edukacji i Pracy Młodzieży - 29333 wizyt
 Młodzieżowe Biura Pracy - 44786 wizyt
 Punkty Pośrednictwa Pracy - 10227 wizyt
 Młodzieżowe Centra Kariery - 16118 wizyt
 Ośrodek Szkolenia Zawodowego - 6335 wizyt
 Mobilne Centra Informacji Zawodowej - 13025 wizyt
 Ośrodki Szkolenia i Wychowania - 18907 wizyt
 Hufce Pracy - 30361 wizyt
 Środowiskowe Hufce Pracy - 21407 wizyt
Działalność - 1994 wizyt
Rekrutacja - 13937 wizyt
 Realizacja programów - 9435 wizyt
 Kształcenie - 9623 wizyt
 Wychowanie - 8810 wizyt
 Pośrednictwo i doradztwo - 8670 wizyt
 Współpraca z zagranicą - 11271 wizyt
Projekty EFS - 11562 wizyt
 Refundacja - 10542 wizyt
 Narzędzia - 2051 wizyt
 Rejestr Zmian - 3 wizyt
 Archiwum - 2 wizyt
 Statystyki dla menu tematycznego - 2 wizyt
 Statystyki dla artykułów - 2 wizyt
 Instrukcja obsługi - 8191 wizyt
 Redakcja Biuletynu - 9886 wizyt
 Wyjaśnienie skrótów - 8904 wizyt
 Administracja - 9 wizyt
  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2017-11-20 15:43:06, zmiany wykonał(a): Oskar  Grzegorczyk