szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Struktura Organizacyjna
Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Młodzieżowe Biura Pracy
Punkty Pośrednictwa Pracy
Młodzieżowe Centra Kariery
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Hufce Pracy
Środowiskowe Hufce Pracy
Działalność
Rekrutacja
Realizacja programów
Kształcenie
Wychowanie
Pośrednictwo i doradztwo
Współpraca z zagranicą
Projekty EFS
Refundacja
Narzędzia
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artykułów
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Administracja
STATYSTYKA ODWIEDZIN
Strona główna - 1621470 wizyt
 Informacje - 2372 wizyt
 Informacje ogólne - 24398 wizyt
Dokumentacja - 2078 wizyt
 Podstawa prawna - 12651 wizyt
 Majątek WK - 11305 wizyt
 Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry - 28652 wizyt
 Tryb rozpatrywania wniosków - 11382 wizyt
 Zamówienia publiczne - 134438 wizyt
 Kontrola zarządcza - 5925 wizyt
 Struktura Organizacyjna - 1638 wizyt
Wojewódzka Komenda OHP - 40558 wizyt
 Centra Edukacji i Pracy Młodzieży - 28738 wizyt
 Młodzieżowe Biura Pracy - 44001 wizyt
 Punkty Pośrednictwa Pracy - 9974 wizyt
 Młodzieżowe Centra Kariery - 15707 wizyt
 Ośrodek Szkolenia Zawodowego - 6096 wizyt
 Mobilne Centra Informacji Zawodowej - 12752 wizyt
 Ośrodki Szkolenia i Wychowania - 18463 wizyt
 Hufce Pracy - 29850 wizyt
 Środowiskowe Hufce Pracy - 21107 wizyt
Działalność - 1982 wizyt
Rekrutacja - 13598 wizyt
 Realizacja programów - 9248 wizyt
 Kształcenie - 9401 wizyt
 Wychowanie - 8626 wizyt
 Pośrednictwo i doradztwo - 8464 wizyt
 Współpraca z zagranicą - 11150 wizyt
Projekty EFS - 11241 wizyt
 Refundacja - 10243 wizyt
 Narzędzia - 2032 wizyt
 Rejestr Zmian - 3 wizyt
 Archiwum - 2 wizyt
 Statystyki dla menu tematycznego - 2 wizyt
 Statystyki dla artykułów - 2 wizyt
 Instrukcja obsługi - 8024 wizyt
 Redakcja Biuletynu - 9702 wizyt
 Wyjaśnienie skrótów - 8739 wizyt
 Administracja - 9 wizyt
  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2017-08-11 10:43:48, zmiany wykonał(a): marta