BIP
Młodzieżowe Centra Kariery
Strona główna  >   Struktura Organizacyjna   >   Młodzieżowe Centra Kariery
Młodzieżowe Centra Kariery to placówki otwarte, realizujące działalność w zakresie pośrednictwa zawodowego i dysponujące zasobami informacji zawodowej dla młodzieży oraz uczestników przebywających w jednostkach organizacyjnych OHP i absolwentów OHP.

Program Młodzieżowych Centrów Kariery składa się z następujących bloków tematycznych:
  • informacja i poradnictwo zawodowe,
  • przedsiębiorczość.

Młodzieżowe Centra Kariery dysponują szeroką bazą możliwości wzbogacania wiedzy i umiejętności młodzieży w zakresie planowania przyszłości zawodowej i poruszania się po rynku pracy. Grupą docelową jest młodzież w wieku 15-25 lat.

Program Młodzieżowych Centrów Kariery jest realizowany poprzez:
  • prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziedziny poradnictwa zawodowego,
  • udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia, zawodach oraz rynku pracy,
  • przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz z klientem Indywidualnego Programu Działania,
  • nauczenie technik autoprezentacji,
  • przybliżenie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych,
  • wykonywanie badań zainteresowań i uzdolnień zawodowych z wykorzystaniem metod i technik psychologicznych.

Adresy Młodzieżowych Centrów Kariery:Młodzieżowe Centrum Kariery w Garwolinie
Adres: ul. Janusza Korczaka 10, 08-400 Garwolin
Telefon: 25 786 10 10
e-mail: mck.garwolin@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Jaciążku
Adres: ul. Jaciążek 64A, 06-210 Płoniawy- Bramura,
tel. 29 717 86 02, 29 717 85 21
e-mail: mck.jaciazek@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Kozienicach
Adres: ul. Bohaterów Studzianek 30, 26-900 Kozienice
tel. 48 332-24-13
e-mail: mck.kozienice@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Mławie
Adres: ul. Żwirki 16, 06-500 Mława
tel. 23 612-10-21
e-mail: mck.mlawa@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Warszawie/Mokotów
ul. Puławska 234, 02-670 Warszawa
tel. 22 499-27-02
e-mail: mck.mokotow@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Warszawie/Praga Południe
ul. Kickiego 5, 04-373 Warszawa
tel. 22 468-00-75
e-mail: mck.praga@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Wyszkowie
Adres: ul. Białostocka 9, 07-200 Wyszków
Telefon: 29 742 06 56
e-mail: mck.wyszkow@mazowiecka.ohp.pl 
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2022-05-11
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator BIP Mazowieckiej Komendy OHP
Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-27
Osoba modyfikująca: Katarzyna Dubiel-Iwańczak