Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Strona główna  >   Struktura Organizacyjna   >   Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży to placówki realizujące działalność w zakresie rynku pracy. Ich działalność polega na:

1. Analizowaniu rynku usług edukacyjnych i rynku pracy, a w szczególności:
 • gromadzeniu danych dotyczących lokalnego rynku pracy i usług edukacyjnych,
 • opracowywaniu analiz w ww. zakresie na potrzeby OHP,
 • opracowywaniu programów lokalnych związanych z problematyką zapobiegania bezrobociu, szczególnie wśród młodzieży,
 • inicjowaniu i wnioskowaniu o realizację programów wojewódzkich i regionalnych,
2. Prowadzeniu pośrednictwa pracy przez Młodzieżowe Biura Pracy;

3. Prowadzeniu poradnictwa i informacji zawodowej;

4. Prowadzeniu szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy, w szczególności:
 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości i uzdolnień młodzieży oraz dorosłych zgłaszających się do OHP,
 • organizowaniu pomocy w wyborze optymalnej formy kształcenia (szkolne, pozaszkolne) dla młodzieży i dorosłych,
 • informowaniu o usługach szkoleniowych organizowanych przez Ośrodki Szkolenia Zawodowego OHP,
 • organizowaniu grup o zbieżnych potrzebach edukacyjnych,
 • współpracy z lokalnymi instytucjami szkoleniowymi, w tym instytucjami kształcenia ustawicznego,
 • gromadzeniu informacji o szkoleniach organizowanych przez inne instytucje edukacyjne/szkoleniowe działające na lokalnym rynku pracy,
 • kierowaniu zgłaszających się osób na szkolenia do ww. instytucji,
 • współpracy z innymi podmiotami na rynku pracy zajmującymi się prowadzeniem szkoleń zawodowych dla młodzieży.
5. Koordynowaniu działalności Młodzieżowych Biur Pracy, Ośrodków Szkolenia Zawodowego, Młodzieżowych Centrów Kariery oraz Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej;

6. Promocji i informacji w zakresie realizowanych zadań, w szczególności:
 • prowadzeniu marketingu usług oferowanych przez OHP,
 • popularyzowaniu, promowaniu i informowaniu o działalności CEiPM,
 • ścisła współpraca z lokalnymi mediami (prasa, radio, telewizja),
 • wyszukiwanie i nawiązywanie współpracy z partnerami – instytucjami i organizacjami o podobnym profilu działania,
 • poszukiwaniu partnerów – sponsorów działalności OHP,
 • reprezentowaniu OHP na określonym terenie.

Adresy CEiPM na terenie woj. mazowieckiego:

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie
Dyrektor: Wiesława Cichowska
ul. 17 Stycznia 49, 06-400 Ciechanów
tel./fax: (23) 672-40-18
e-mail: ceipm.ciechanow@mazowiecka.ohp.pl

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce
Dyrektor: Dariusz Małkowski
ul. Zawadzkiego 1a, 07-410 Ostrołęka
tel./fax: (29) 769-15-61
e-mail: ceipm.ostroleka@mazowiecka.ohp.pl

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku
Dyrektor: Marcin Pieniak
ul. Padlewskiego 5 pawilon 120A, 09-402 Płock
tel./fax: (24) 264-05-42
e-mail: ceipm.plock@mazowiecka.ohp.pl

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu
Dyrektor: Piotr Ćwil
ul. Kraszewskiego 1/7, 26-610 Radom
tel./fax: (48) 362-25-01
e-mail: ceipm.radom@mazowiecka.ohp.pl

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach
Dyrektor: Edyta Lepiarska
ul. 3-go maja 28, 08-110 Siedlce
tel./fax: (25) 632-86-07e-mail:
ceipm.siedlce@mazowiecka.ohp.pl

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie
Dyrektor: Ewa Gałkowska
ul. Puławska 234, 02-670 Warszawa
tel./fax: (22) 499-27-02
e-mail: ceipm.warszawa@mazowiecka.ohp.pl
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2022-05-11
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator BIP Mazowieckiej Komendy OHP
Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-27
Osoba modyfikująca: Katarzyna Dubiel-Iwańczak
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.mazowiecka.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia