Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży
Strona główna  >   Struktura Organizacyjna   >   Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży
Celem działalności Ośrodka jest tworzenie dla młodzieży, w szczególności bezrobotnej do 25 roku życia, uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz uczestników Ochotniczych Hufców Pracy możliwości:

  • zdobycia kwalifikacji zawodowych,
  • doskonalenia zawodowego,
  • reorientacji zawodowej,
  • zdobycia umiejętności poprawiających ich pozycję na rynku pracy,
  • kształtowania zachowań i postaw przygotowujących do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy.

W realizacji zajęć kursowych Ośrodki wykorzystują bazę OHP, w tym szczególnie warsztaty szkoleniowe, sale dydaktyczne, sale komputerowe itp. W zakresie swej działalności Ośrodki na podstawie zawartych porozumień współdziałają z innymi podmiotami takimi jak: jednostki samorządu terytorialnego, publiczne służby zatrudnienia, dyrektorzy szkół, Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, instytucje szkoleniowe i inne podmioty świadczące usługi na rynku edukacyjnym. Ośrodki mogą organizować kursy dla zewnętrznych zleceniodawców instytucjonalnych, organów samorządu terytorialnego i innych podmiotów powierzających im organizację szkolenia pracowników oraz dla osób zgłaszających się indywidualnie, nie będących uczestnikami OHP.

Podstawowe zadania:
1. Diagnozowanie lokalnego rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na określoną ofertę szkoleń.
2. Przygotowanie oferty i realizacja kursów i szkoleń podnoszących i uzupełniających kwalifikacje zawodowe młodzieży w zawodach i specjalnościach poszukiwanych na lokalnych rynkach prac.
3. Organizowanie szkoleń zawodowych m.in. na zlecenie innych jednostek OHP - grupy zamknięte i skierowania indywidualne oraz na podstawie bieżących analiz zapotrzebowania klientów zewnętrznych (grupy otwarte), a także dla osób rekrutowanych na podstawie własnej diagnozy.
4. Tworzenie (opracowywanie) i realizowanie projektów o charakterze szkoleniowym współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (np. EFS lub inne fundusze europejskie).
5. Współpraca w realizacji z innymi podmiotami zajmującymi się działalnością edukacyjną
i szkoleniową.
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2022-05-11
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator BIP Mazowieckiej Komendy OHP
Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-16
Osoba modyfikująca: Administrator BIP Mazowieckiej Komendy OHP
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.mazowiecka.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia