Rekrutacja
Strona główna  >   Działalność   >   Rekrutacja
MASZ:

 • ukończone 15 lat
 • trudności z nauką
 • ciężką sytuację rodzinną

PRZYJDŹ DO MAZOWIECKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY OHP A MY:


POMOŻEMY CI:
 • w uzupełnieniu wykształcenia,
 • w zdobyciu kwalifikacji zawodowych,
 • w przygotowaniu do poruszania się na rynku pracy w zintegrowanej Europie,
 • w znalezieniu zatrudnienia - po zakończeniu nauki i szkolenia zawodowego.

ZGŁASZAJĄC SIĘ DO NAS:
 • uzupełnisz wykształcenie w szkole podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy klasa VII i VIII, szkole podstawowej dla dorosłych klasa VII i VIII, szkole branżowej I-go stopnia
 • zdobędziesz kwalifikacje zawodowe w systemie pozaszkolnym realizując rzemieślniczą naukę zawodu
 • zdobędziesz kwalifikacje zawodowe w wybranym przez siebie zawodzie
 • przygotowanie zawodowe odbędziesz na statusie młodocianego pracownika na podstawie umowy o pracę
 • a w w przypadku trudnej sytuacji materialnej w naszych Ośrodkach Szkolenia i Wychowania skorzystasz z bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania.

PONADTO PROPONUJEMY:
 • uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży
 • możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy umiejętności w ramach projektów EFS.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do OHP są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:
 • kwestionariusz osobowy
 • ostatnie świadectwo szkolne
 • 1 fotografia
 • zgoda rodziców lub opiekunów na podjęcie pracy w celu przygotowania zawodowego
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w wybranym zawodzie
 • w przypadku kandydatów młodocianych do kształcenia w formach dorosłych - opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy jednostek organizacyjnych, kierownik Zespołu ds. Kształcenia i Wychowania w MWK OHP oraz pracownicy Zespołu Kształcenia i Wychowania: Tel. (22) 827 21 54 
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2022-05-11
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator BIP Mazowieckiej Komendy OHP
Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-27
Osoba modyfikująca: Katarzyna Dubiel-Iwańczak
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.mazowiecka.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia