Pośrednictwo i doradztwo zawodowe
Strona główna  >   Działalność   >   Pośrednictwo i doradztwo zawodowe
DORADZTWO ZAWODOWE

W strukturze Ochotniczych Hufców Pracy doradztwo zawodowe realizowane jest w Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży, oraz Młodzieżowych Centrach Kariery . Oferta doradcza podzielona jest na zajęcia grupowe oraz porady indywidualne. W ramach zajęć grupowych organizowane są informacje zawodowe, trwające około 2 – 3 godziny, dotyczące m.in. ogólnych informacji o rynku pracy, wymagań pracodawców oraz zajęcia przybliżające tematykę orientacji zawodowej i zawodów przyszłości. Poszczególne tematy szczegółowo rozwijane są w trakcie warsztatów. Ich długość dostosowana jest do tematyki zajęć, a co za tym idzie od potrzeb uczestników. Zajęcia bowiem najczęściej organizowane są w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane ze strony osób korzystających z oferty OHP. Inną formą pomocy świadczoną przez doradców zawodowych są porady indywidualne. Są to spotkania, które dostosowuje się do indywidualnych potrzeb osób zgłaszających się. Najczęściej pojawiające się problemy dotyczą wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz zawodu, czyli orientacji zawodowej. W ramach spotkań można m.in. uzyskać pomoc przy formułowaniu dokumentów aplikacyjnych, zdobyć informacje o sposobach przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz metodach i technikach poszukiwania pracy w kraju i zagranicą. Oferta kierowana jest także do osób młodych, które chcą założyć własną działalność gospodarczą. W ramach spotkań z doradcą zawodowym mogą oni określić swoje słabe i mocne strony, zdobyć informacje dotyczące kolejnych etapów zakładania własnej firmy oraz uzyskać pomoc przy pisaniu biznes planu. Doradcy zawodowi zatrudnieni są w Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej oraz Młodzieżowych Centrach Kariery. Szczegółowych informacji oraz danych adresowych można szukać również na stronach internetowych Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP (www.mazowiecka.ohp.pl) oraz bezpośrednio w placówkach.POŚREDNICTWO PRACY

Pośrednictwem pracy zajmują się odpowiednie jednostki OHP - tj. Młodzieżowe Biura Pracy, oraz Młodzieżowe Centra Kariery. Ich działania możemy określić jako pomoc młodzieży uczącej się, absolwentom szkół, studentom oraz innym osobom pozostającym bez pracy – w tym uczestnikom i absolwentom szkół OHP, w zdobywaniu konkretnych ofert zatrudnienia. Działania te realizowane są poprzez pozyskiwanie przez pośredników pracy ofert zatrudnienia oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym. Pośrednicy pomagają osobom poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniej dla nich oferty, pracodawcom natomiast oferują pomoc przy wyborze odpowiedniego pracownika. Cyklicznie odbywające się Giełdy pracy mają na celu organizowanie wstępnych rozmów kwalifikacyjnych z osobami zainteresowanymi konkretną ofertą pracodawcy. Inną formą nawiązania kontaktu z firmą są organizowane przez Młodzieżowe Biura Pracy - Targi Pracy. Do udziału w tym wydarzeniu zapraszanych jest wiele zróżnicowanych pod kątem działalności firm i instytucji – zarówno z sektora prywatnego, jak i budżetowego - poszukujących pracowników. Osoby uczestniczące w tego typu inicjatywach mogą zapoznać się z ofertami pracy, ale także jest to świetny sposób na zdobycie wiedzy dotyczącej form działalności na rynkach różnych przedsiębiorstw. Zróżnicowanych ofert pracy oraz informacji dotyczących aktualnie organizowanych inicjatyw można szukać na stronach internetowych Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP (www.mazowiecka.ohp.pl) oraz bezpośrednio w placówkach MBP i CEiPM.
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2022-05-11
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator BIP Mazowieckiej Komendy OHP
Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-16
Osoba modyfikująca: Administrator BIP Mazowieckiej Komendy OHP
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.mazowiecka.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia