Majątek WK
Strona główna  >   Dokumentacja   >   Majątek WK
Sprawozdanie finansowe 2020Sprawozdanie finansowe 2018

Majątek MWK OHP

Majątek Skarbu Państwa, którym dysponuje Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy (stan na dzień 31.12.2018)

Rzeczowe aktywa trwałe ogółem: 7 292 190,24 w tym:
  • budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 6 900 520,91
  • urządzenia techniczne i maszyny - 195 467,76
  • środki transportu - 139 530,28
  • pozostałe środki trwałe - 14 458,09
  • grunty - 42 213,20


Likwidacja majątku

Zgodnie z § 7 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie publikuje wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego, o wartości początkowej przekraczającej 1200 zł.


Pliki do pobrania:Przekazanie majątku

Zgodnie z § 38 pkt. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP publikuje informację o nieodpłatnym przekazaniu na rzecz Powiatu Zwoleńskiego składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących wyposażenie zlikwidowanego Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zwoleniu.


Pliki do pobrania:

(protokół przekazania majątku Zwoleń Kościuszki 39 do publ na BIP.PDF, 78 KB)
podatki Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego - załącznik do pobrania
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2022-05-12
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator BIP Mazowieckiej Komendy OHP
Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-27
Osoba modyfikująca: Administrator BIP Mazowieckiej Komendy OHP
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.mazowiecka.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia