Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Strona główna  >   Dokumentacja   >   Przeprowadzone w ramach WK kontrole i rejestry
Kontrole przeprowadzone w IV kwartale 2018 r.

W IV kwartale 2018 r. przeprowadzono 9 kontroli w jednostkach MWKOHP :

1)7-32 HufiecPracy ul. Puławska 234, 02-670 Warszawa, kontrolasprawdzająca

 • kontrola stosowania ustawy o ochronie danych osobowych


2)MłodzieżoweBiuro Pracy w Warszawie ul. Rabsztyńska 8, 01-140 Warszawa, kontrola problemowa

 • kontrola systemów informatycznych pod kątem legalnościużytkowanego oprogramowania, bezpieczeństwa dostępu, przestrzegania przepisów zzakresu ochrony danych osobowych, stanu technicznego użytkowanego sprzętu


3)Hufiec Pracy7-36 w Wołominie- ul. Moniuszki 11, 05-200 Wołomin, kontrolaproblemowa

 • kontrola systemów informatycznych pod kątem legalności użytkowanego oprogramowania, bezpieczeństwa dostępu, przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, stanu technicznego użytkowanego sprzętu.


4)Rejonowy OśrodekSzkolenia Zawodowego Młodzieży w Radomiu - ul. J. I. Kraszewskiego 7/1, 26-600Radom, kontrola problemowa

 • organizacja wewnętrzna jednostki, dokumentacjaobowiązująca w jednostce, rekrutacja uczestników, rzetelność sprawozdawcza, gospodarkamateriałowa


5)Rejonowy OśrodekSzkolenia Zawodowego Młodzieży w Warszawie - ul. Gałczyńskiego 4, 00-362Warszawa, kontrola sprawdzająca

 • wykonanie zaleceń pokontrolnych

6)Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie - ul.Puławska 234, 02-670 Warszawa, kontrola kompleksowa

 • struktura organizacyjna CEiPM, gospodarka materiałowai eksploatacja samochodu służbowego, refundacja wynagrodzeń młodocianychpracowników, książki inwentarzowe

7)7-8 HufiecPracy Wyszków - ul. Białostocka 9, 07-200 Wyszków, kontrolaproblemowa

 • działalność wychowawcza i szkoleniowa, rozliczenie stanu osobowego uczestników,rzetelność sprawozdawcza, gospodarka materiałowa

 

8) Punkt Pośrednictwa Pracy MakówMaz. - ul. Przasnyska 77, 06-200 Maków Mazowiecki, kontrola doraźna

 • ewidencja czasu pracy

9) Ośrodek Szkolenia i Wychowania 7-2 wJaciążku- ul. Jaciążek 64A, 06-210 Płoniawy- Bramura, kontrola kompleksowa

 • dokumentacja obowiązująca w jednostce, działalność wychowawcza i szkoleniowa, rozliczenie stanu osobowego uczestników,rzetelność sprawozdawcza, gospodarka materiałowaKontrole przeprowadzone w III kwartale 2018 r.

W III kwartale 2018 r. przeprowadzono 8 kontroli w jednostkach MWKOHP :


1)Młodzieżowe CentrumKariery Bielsk - ul. Glinki 1, 09-230 Bielsk, kontrola problemowa

 • kontrola dokumentacji prowadzonej przez MCK, zgodnośćprzekazywanych danych ze sprawozdaniami


2)CentrumEdukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce- ul. Zawadzkiego 1A, 07-410Ostrołęka, kontrola kompleksowa

 • struktura organizacyjna CEiPM, dokumentacjaobowiązująca w MBP, MCiZ, MCK, OSZ i PPP - zgodność ze standardami, drukisprawozdawcze obowiązujące w CEiPM, gospodarka materiałowa i eksploatacjasamochodu służbowego, refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników, książkiinwentarzowe


3)7-9 HufiecPracy w Warszawie- ul. Kickiego 5, 04-373 Warszawa, kontrola problemowa

 • kontrola systemów informatycznych pod kątem legalnościużytkowanego oprogramowania, bezpieczeństwa dostępu, przestrzegania przepisów zzakresu ochrony danych osobowych, stanu technicznego użytkowanego sprzętu


4)OśrodekSzkolenia i Wychowania 7-3 w Radomiu - ul. J. I. Kraszewskiego 7/1,26-600 Radom, kontrola kompleksowa

 • organizacja wewnętrzna jednostki, dokumentacjaobowiązująca w jednostce, rekrutacja uczestników, rozliczenie stanu osobowego uczestników,rzetelność sprawozdawcza, gospodarka materiałowa


5)7-22 HPWarszawa- ul. Gen. Sosnkowskiego 10/SzkołaPodstawowa nr 14, 02-495 Warszawa,kontrolakompleksowa

 • organizacja wewnętrzna jednostki, dokumentacjaobowiązująca w jednostce, rekrutacja uczestników, rzetelność sprawozdawcza, gospodarkamateriałowa

6)7-3 HP Mława- ul. Żwirki 16, 06-500 Mława,kontrolasprawdzająca

 • wykonanie zaleceń pokontrolnych

7)OSZ Pionki- ul. Leśna 3, 26-670 Pionki, kontrola sprawdzająca

 • przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danychosobowych, stan techniczny użytkowanego sprzętu, gospodarka materiałowa

8)MCK Pułtusk - ul. Świętojańska 16, 06-100 Pułtusk, kontrolaproblemowa

 • kontrola systemów informatycznych pod kątem legalnościużytkowanego oprogramowania, bezpieczeństwa dostępu, przestrzegania przepisów zzakresu ochrony danych osobowych, stanu technicznego użytkowanego sprzętuKontrole przeprowadzone w II kwartale 2018 r.

W II kwartale 2018 r. przeprowadzono 8 kontroli w jednostkach MWKOHP :


1)HufcuPracy 7-31 w Grodzisku Mazowieckim- ul.Sportowa 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, kontrola sprawdzająca

 • wykonanie zaleceń pokontrolnych


2)CentrumEdukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach- ul. 3-go Maja 28, 08-110 Siedlce,kontrola sprawdzająca

 • wykonanie zaleceń pokontrolnych


3)Hufiec Pracy7-36 w Wołominie- ul. Moniuszki 11, 05-200 Wołomin, kontrolaproblemowa

 • kontrola systemów informatycznych pod kątem legalności użytkowanego oprogramowania, bezpieczeństwa dostępu, przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, stanu technicznego użytkowanego sprzętu.


4)Młodzieżowe Centrum Kariery w Karniewie- ul.Pułtuska 3, 06-425 Karniewo, kontrola problemowa

 • kontrola realizacji działań opiekuńczo - wychowawczych, prowadzenie dokumentacji wychowawczej, przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, współpraca z pracodawcami


5)CentrumEdukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie - ul. 17 Stycznia 49, 06-400Ciechanów, kontrola kompleksowa

 • struktura organizacyjna CEiPM, dokumentacja obowiązująca w MBP, MCiZ, OSZ i PPP - zgodność ze standardami, druki sprawozdawcze obowiązujące w CEiPM, gospodarka i eksploatacja samochodu służbowego, refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników, książki inwentarzowe

 

6)Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu - ul.Kraszewskiego 1/7, 26-600 Radom, kontrola kompleksowa

 • kontrola systemów informatycznych pod kątem legalności użytkowanego oprogramowania, gospodarka materiałowa i eksploatacja samochodu służbowego, refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników.

 

7)7-7 HufcuPracy Siedlce - ul. 3 Maja 28 pokój 305, 08-110 Siedlce, kontrolaproblemowa

 • kontrola realizacji działań opiekuńczo - wychowawczych, realizacja planu, współpraca z pracodawcami

 

8)OSiW Radom- ul. J. I.Kraszewskiego 1/7, 26-610 Radom, kontrola kompleksowa

 • organizacja wewnętrzna jednostki, dokumentacja obowiązująca w jednostce, rekrutacja uczestników, rozliczenie stanu osobowego, uczestników, rzetelność sprawozdawcza, gospodarka materiałowaKontrole przeprowadzone w I kwartale 2018 r.

W I kwartale 2018 r. przeprowadzono 10 kontroli w jednostkachMWK OHP :

1)PPP Otwock- ul. GenerałaFilipowicza 9, 05-400 Otwock, kontrola sprawdzająca

 • kontrola dokumentacji prowadzonej przez PPP, zgodność przekazywanych danych ze sprawozdaniami , przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych


2) MCKWarka- ul. Warszawska 45, 05-660 Warka, kontrola problemowa

 • kontrola dokumentacji prowadzonej przez MCK, zgodność przekazywanych danych ze sprawozdaniami , promocja jednostki


3)PPP Wyszków - ul.Białostocka 9, 07-200 Wyszków, kontrola doraźna

 • realizacja zaleceń kontroli MWK.ZK.082.1.28.2017.GW


4)7-18 HP-DKGarwolin - ul. Janusza Korczaka 10, 08-400 Garwolin, kontrola kompleksowa

 • kontrola realizacji działań opiekuńczo - wychowawczych, prowadzenie dokumentacji wychowawczej, przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, współpraca z pracodawcami


5)PunktPośrednictwa Pracy w Sierpcu- ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc, kontrolaproblemowa

 • kontrola dokumentacji prowadzonej przez PPP, zgodność przekazywanych danych ze sprawozdaniami , przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych


6)MłodzieżoweCentrum Kariery w Myszyńcu- ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, kontrolaproblemowa

 • kontrola dokumentacji prowadzonej przez MCK, zgodność przekazywanych danych ze sprawozdaniami , promocja jednostki

 

7)Młodzieżowe Centrum Kariery w Ostrowi Mazowieckiej- ul. 3 Maja55, 07-300 Ostrów Mazowiecka, kontrola problemowa

 • dokumentacja obowiązująca w jednostce, przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, stan techniczny użytkowanego sprzętu, organizacja wewnętrzna jednostki

 

8)Centrum Edukacjii Pracy Młodzieży w Siedlcach- ul. 3-go Maja 28, 08-110 Siedlce,kontrola doraźna

 • kontrola dokumentacji ewidencyjnej pracowników CEIPM Siedlce

 

9)Warsztaty Szkoleniowo - Produkcyjne z siedzibą w Ciechanowie- ul.Niechodzka /14g,

06–400 Ciechanów, kontrola kompleksowa

 • organizacja wewnętrzna jednostki, dokumentacja obowiązująca w jednostce, frekwencja na zajęciach praktycznych, gospodarka materiałowa

 

10)PPP w MakówMazowiecki- ul. Przasnyska 77, 06-200 Maków Mazowiecki, kontrola problemowa

 • kontrola dokumentacji prowadzonej przez PPP, zgodność przekazywanych danych ze sprawozdaniami , promocja jednostki
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2022-05-16
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator BIP Mazowieckiej Komendy OHP
Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-16
Osoba modyfikująca: Administrator BIP Mazowieckiej Komendy OHP
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.mazowiecka.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia